, , ,

1 września ZNP organizuje pikietę w Warszawie

„1 września będę w Warszawie na kolejnej akcji którą organizujemy jako ZNP. Razem z moimi Koleżankami i Kolegami z ZNP nie będziemy bali się krzyczeć, że >>Tu jest Polska<<, a jej fundament musi być oparty o niezależną, stabilną i mocną Edukację !!! Presja ma sens !!!” – zagrzewa na Facebooku Mirosław Kozik, nauczyciel chemii z Pszczyny, przewodniczący Klubu Młodego Nauczyciela Okręgu Śląskiego ZNP.

Jak przypomina ZNP w Sejmie złożone są inicjatywy obywatelskie i czekają na dalsze procedowanie: projekt poselski – 20% wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – brak  nadania numeru druku sejmowego uniemożliwia prace parlamentarne nad projektem; a poprawki ZNP do ustawy Karta Nauczyciela m.in. o emeryturach stażowych nie znajdują poparcia wśród posłów ekipy rządzącej!

“Niskie nakłady na edukację  w budżecie państwa doprowadzają do drastycznych  cięć w budżetach samorządowych! Brak systematycznego wzrostu wynagrodzeń skutkuje deficytem  kadrowym w szkołach i placówkach oświatowych. A minister Czarnek zapowiada likwidację Karty Nauczyciela” – czytamy na Facebooku Okręgu Pomorskiego ZNP.

Jak poinformował Kozik 1 września będzie w Warszawie „bo nam wszystkim – Polkom i Polakom należy się szkoła wolna!!!” Należy się edukacja w której:

>> do zawodu przyjmowani będą najlepsi – nauczyciele i nauczycielki z pasją i zaangażowaniem, którzy za swoje wykształcenie, kwalifikacje i zapał będą weryfikowani, ale będą pobierali pensje na najwyższym poziomie

>> nauczycieli będzie stać na spłatę kredytu, zakup książki, pójście do teatru, kina, na koncert i przekazanie tych zainteresowań swoim uczniom

>> przygotowana i rozplanowana na lata reforma edukacji systemowo rozprawi się z przestarzałymi podstawami programowymi i treściami nauczania

>> która zasypie kaniony nieudolności, partyjnych decyzji, krzywd i azbestu, który swoimi decyzjami pozostawiają kolejno: Zalewska, Piątkowski i Czarnek

>> która patrzy w gwiazdy, jest wysoce finansowana, posiada pracownie przedmiotowe, uczy krytycznego i logicznego myślenia i jest kuźnią zainteresowań jej beneficjentów – uczennic i uczniów

„Należy nam się Edukacja ponad podziałami, bez agresywnej ingerencji tego, czy innego ministra. Szkoła bez partyjnego >>kagańca<< i jedynej słusznej linii wytyczanej przez pręgierz kuratoryjnego urzędnika. Szkoła przyjazna, będąca przestrzenią na miarę 21 wieku jest możliwa. Ale tylko wtedy, kiedy będziemy patrzeć na nią razem i nie przez pryzmat jednej, czy dwóch kadencji. Taka edukacja – szkoła naszych marzeń jest możliwa, jeżeli popatrzymy na nią z perspektywy dekad wspólnie – nauczyciele, rodzice, uczniowie, dyrektorzy, samorządowcy, politycy” – podkreślił nauczyciel. 

(GN)

POWIĄZANE WPISY

03.07.2024

Grupa robocza ds. emerytur nauczycieli

4 lipca 2024 r. o godz. 11:00 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli, która działa...

Czytaj więcej
Pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli

26 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli. Ze...

Czytaj więcej


NAJNOWSZE WPISY

03.07.2024

Grupa robocza ds. emerytur nauczycieli
Czytaj więcej

02.07.2024

FOTORELACJA – KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZA OKRĘGU ŚLĄSKIEGO – ZAWIERCIE 26-27 CZERWCA 2024r.
Czytaj więcej

27.06.2024

Pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli
Czytaj więcej

22.06.2024

Zakończenie zajęć dydaktycznych!
Czytaj więcej

22.06.2024

Grupa robocza ds. wynagrodzeń
Czytaj więcej