OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

W kadencji 2019 – 2024 Okręgowa Komisja Rewizyjna pracuje w 15-osobowym składzie:

1. Kol. Szczotka Stanisława – Przewodnicząca OKR

2. Kol. Baran Halina

3. Kol. Bardzińska Urszula

4. Kol. Buchczyk Gabriela

5. Kol. Chełkowska Jolanta

6. Kol. Chraniuk Piotr

7. Kol. Cisz Bożena

8. Kol. Jurek Dorota

9. Kol. Przybyła Zenon

10. Kol. Redkowska Barbara

11. Kol. Szabatowska Maria

12. Kol. Szczypiór Ewa

13. Kol. Wilińska Małgorzata

14. Kol. Wiśniewski Sławomir

15. Kol. Witek Renata