Reprezentanci w strukturach wojewódzkich z ramienia Okręgu Śląskiego ZNP

STRONA W AKTUALIZACJI

AKTUALIZACJA CZŁONKÓW

Rada OPZZ Województwa Śląskiego
Reprezentanci w strukturach wojewódzkich z ramienia Okręgu Śląskiego ZNP
  • Grażyna Hołyś–Warmuz – członek Rady
  • Grażyna Cholewa – członek Rady
  • Jadwiga Aleksandra Rezler – członek Rady
  • Maria Tkocz – członek Rady
  • Ilona Witala-Sługa – członek Rady
Komiska Rewizyjna OPZZ Województwa Śląskiego
Reprezentanci w strukturach wojewódzkich z ramienia Okręgu Śląskiego ZNP
  • Barbara Redkowska – wiceprzewodnicząca Komisji