KARTA NAUCZYCIELA

Tekst zawiera zmiany wprowadzone między 24 marca 2022 r., a 9 marca 2023 r. z niektórymi wyjątkami, w tym nowelizacją przepisów o wzroście wynagrodzeń.

Tekst jednolity Karty Nauczyciela, który zamieszczamy w załączniku, uwzględnienia zmiany wprowadzone:

– ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy 
– Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935),
– ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), 
– ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700), 
– ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy 
– Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), 
– ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 kwietnia 2023 r.

Ogłoszony tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

– art. 2–6 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935),
– art. 29–31, art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),
– art. 415 pkt 4 i art. 417 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700),
– art. 8–25, art. 28 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730),
– art. 46 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641).