DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO