Reprezentanci w strukturach centralnych

Nasi reprezentanci w strukturach centralnych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Prezydium OPZZ

  • Jadwiga Aleksandra Rezler – członek
  • Jolanta Jaskółka – członek

Rada OPZZ

  • Jadwiga Aleksandra Rezler – członek Rady OPZZ
  • Jolanta Jaskółka – członek Rady OPZZ
  • Mirosław Kozik – członek Rady OPZZ