LEGENDA JERZEGO SURMANA

Urodził się 22.08.1933 roku w Paczółkowicach (woj. krakowskie). Dzieciństwo i młodość spędził w Krzeszowicach koło Krakowa. Ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące w Krzeszowicach. Egzamin dojrzałości zdał w 1951r.

Zainteresowania: sport (koszykówka, siatkówka, piłka nożna), teatr, (występy amatorskie w liceum, później do 1958r. zespół amatorski), chór (6 lat w Szkolnym Chórze).

W latach 1951-55 – studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim filologię polską. W czasie studiów przez 2 lata był mężem zaufania grupy studenckiej (ZSP).

W latach 1955-57 z nakazu pracy pełnił funkcję instruktora oświatowego w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego.

Następnie pracował w następujących szkołach:

* 1957-59 I LO im. S. Żeromskiego – Bytom,
* 1959-62 Liceum Muzyczne – Katowice,
* 1962-70 III LO – Katowice – nauczyciel języka polskiego
* 1970-76 dyrektor V LO im. W. Broniewskiego – Katowice-Ochojec,
* 1976-87 dyrektor I LO im. M. Kopernika – Katowice.

Od 1987r. został urlopowany do pracy w ZNP. Ponadto pracował w Liceum Korespondencyjnym (1960-1972), liczne kursy, egzaminator w Komisji Eksternistycznej.

W latach 1979-90 był członkiem Okręgowego Komitetu Olimpiady Języka polskiego. Od 1977-1993r. wchodził w skład Zarządu Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Francuskiej (odznaczenie za działalność srebrne Palmy Akademickie nadane przez rząd Republiki Francji), był też wiceprezesem tego Towarzystwa. Jako dyrektor:

*w V LO – wprowadził klasy o profilu humanistycznym i matematyczno – przyrodniczym, unowocześnił bazę pracowni humanistycznej, wybudował małe boisko do piłki nożnej).
* w I LO – wprowadził eksperymentalne klasy językowe (wymianę bezdewizową grup ok. 40 -50 osób, ogólnopolskie konferencje szkół stowarzyszonych UNESCO, organizował coroczne konkursy historyczne (współpraca z b. ZBOWiD-owcami, utworzenie Izby Pamięci poświęconej II wojnie światowej). Unowocześnił i zmodernizował bazę szkolną (m.in. kompleks boisk sportowych, remont generalny sali gimnastycznej, systematyczna wymiana sprzętu szkolnego, itp.)

W pracy związkowej został organizatorem i lektorem szkolenia związkowego od 1964r. W 1970r. przejął obowiązki prezesa ogniska przy III LO w Katowicach,

* od 1972 – członkiem Zarządu Oddziału w Katowicach
* od 1976-1981 – wiceprezesem Zarządu Oddziału ds. konferencji teoretyczno – pedagogicznej sekcji zawodowych,
* od 1980-1981 – delegatem na Zjazd ZNP
* od 1982-1983 – odbudowywał ZNP – przy I LO i stworzył Komitet Założycielski.

W latach 1982-1987 jako prezes Zarządu Oddziału w Katowicach, jednocześnie przewodniczący woj. Grupy założycielskiej i członek krajowej Komisji, wziął udział w rejestracji ZNP w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 05.08.1983r. (jeden z pięciu przedstawicieli rejestrujących Związek).

Od września 1983 do września 2006 pełnił funkcję prezesa Śląskiego Okręgu ZNP. Od 1983r. jako delegat brał udział w kolejnych czterech Krajowych Zjazdach ZNP (współprzewodniczący obrad 1980, 1981, 1983, 1986):
* od 1983 do nadal – był członkiem ZG ZNP i Prezydium ZG ZNP przewodniczącym komisji Pedagogicznej ZG ZNP
* w 1989 – z ramienia ZNP – uczestniczył w obradach „podstolika oświatowego” – Okrągłego Stołu, współredagował zapis końcowy tego „podstolika”.
* od 1990-91r. – przewodniczył Zespołowi ZNP w pracach nad „Ustawą o systemie oświaty”.

Wielokrotnie uczestniczył w obradach zespołu ds., rozmów z MEN, MP i PS, z władzami rządowymi (np. w czasie „Marszu Milczenia”). Wielokrotnie wybierany był delegatem ZNP na kongresy i spotkania OPZZ (od spotkania w hucie „Baildon” w 1984r. po ostatni kongres OPZZ). Reprezentował ZNP w czasie sporu zbiorowego z Rządem RP w 1992r. i rozprawy arbitrażowej.

W latach 1984-90 – pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego.

Odznaczenia:
* Złota Odznaka ZNP,
* Medal KEN,
* Złoty Krzyż Zasługi,
* Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i wiele innych, w tym Srebrne Palmy Akademickie (Francja),
* Medal Za Szczególne Zasługi Dla ZNP.

9 września 2006 roku podczas Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej Delegaci nadali Jerzemu Surmanowi tytuł Honorowego Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP.

Zmarł w Katowicach po długotrwałej chorobie 27października 2006 roku.

Cześć Jego pamięci.