DYŻURY SEKRETARIATU ZOŚ ZNP

Sekretariat ZOŚ

kadencja 2019-2024

PREZES OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP

  • Jadwiga Aleksandra Rezler

WICEPREZESI ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP

  • Zbigniew Dworecki
  • Jolanta Jaskółka
  • Aneta Mastalerz
  • Ewa Niedbała

 SEKRETARZ ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP

  • Grażyna Hołyś-Warmuz

DYŻURY CZŁONKÓW SEKRETARIATU ZOŚ ZNP

UWAGA !  

Członkowie Sekretariatu ZOŚ ZNP wykonują swoje działania:
– pełniąc dyżury w siedzibie Okręgu Śląskiego ZNP
– uczestnicząc w pracach ciał statutowych, komisji, sekcji, klubów, zespołów
– uczestnicząc w zebraniach, szkoleniach, spotkaniach, uroczystościach w oddziałach
– reprezentując Okręg Śląski ZNP
– i inne