Prezydium ZOŚ ZNP

PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP W KADENCJI 2019-2024

Członkowie Sekretariatu ZOŚ ZNP

Jadwiga Aleksandra Rezler – Prezes Okręgu Śląskiego ZNP

Zbigniew Dworecki – Wiceprezes ZOŚ ZNP

Jolanta Jaskółka – Wiceprezes ZOŚ ZNP

Aneta Mastalerz – Wiceprezes ZOŚ ZNP

Ewa Niedbała – Wiceprezes ZOŚ ZNP

Grażyna Hołyś-Warmuz – Sekretarz ZOŚ ZNP

Pozostali Członkowie Prezydium ZOŚ ZNP

Gabriela Herzyk – Pełnomocnik Rejonu Południowego

Wioletta Koźlik – Pełnomocnik Rejonu Północnego

Jan Kraśkiewicz – Pełnomocnik Rejonu Wschodniego

Jerzy Szmajda – Pełnomocnik Rejonu Centralnego

Ilona Witala – Sługa – Pełnomocnik Rejonu Zachodniego

Grażyna Bąba – Przewodnicząca Okręgowej Sekcji PAiO

Alina Michalak – członek Prezydium ZOŚ ZNP

Maria Radziejowska – członek Prezydium ZOŚ ZNP

Gabriela Stańczyk – członek Prezydium ZOŚ ZNP