Hymn ZNP

Pieśń Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego w Galicji z 1906 roku

(Na nutę „Warszawianki” Oto dziś dzień krwi i chwały…) 
tekst Stefan Zaleski
Hasłom naszym zawsze wierni
Niesiem światło miedzy lud.
W drodze naszej pełno cierni.
Życie szarpie nędza, głód.
Lecz nie dla nas płacz niemęski,
Ni zwątpienia cierpki zgrzyt.
Dość tych cierpień, dość już klęski
Czas już zdobyć lepszy byt!
Do sióstr, braci ślemy wici,
By związkowy wzięli chrzest,
Niechaj złączą się rozbici,
Bo w jedności siła jest.

* * *

Połączeni jak najściślej,
Krzepmy tylko własną moc.
W tem zestrzelmy nasze myśli
Jak ciemnoty zwalczyć noc.
Czcząc ojczyste ideały,
egoizmu tępmy chwast.
Umiłujmy naród cały
Lecz nie idźmy w służbę kast!
Do sióstr, braci ślemy wici, etc…

* * *

Niech myśl nasza będzie harda,
Męstwem ducha, siła cnót.
A służalstwu od nas wzgarda,
Niczym wszelki fałsz i brud!
Poświęceniem naszym dzielni
Walczmy mężnie o nasz byt!
W dziejach będziem nieśmiertelni
Gdy wolności zbliżym świt !
Do sióstr, braci ślemy wici, etc…

pobierz / zobacz poniżej

STATUT ZNP

Art 4

1. ZNP posiada sztandar i hymn oraz posługuje się znakiem słowno graficznym podlegającym ochronie prawnej.

(…)

3. Hymnem ZNP jest Pieśń Związkowa według tekstu Stefana Zalewskiego do melodii Warszawianki z 1831 r.