WIZYTÓWKA QR (ULOTKA ZNP)

Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Śląski

ul. Starowiejska 11, Katowice 40-015

 

(tel)-(fax) 32 253-95-48, 32 / 253-64-57;

(kom1) 603 942 205, VPN 355

(kom2) 695 273 259, VPN 3259

email: [email protected]

Biura Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP czynne od 8:00 – 15:30

 

 

Będąc członkiem ZNP otrzymujesz:                                                                                                                      

– Ochronę prawną w zakresie:

 • bezpłatnego poradnictwa w zakresie: prawa pracy , prawa oświatowego i ubezpieczeń społecznych,
 • postępowania interwencyjnego ogniw związkowych mających uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w przypadku indywidualnych lub zbiorowych konfliktów na tle stosunku pracy, oceny pracy, wynagrodzeń,
 • pomocy w przypadku zwolnienia z pracy (opiniowanie wypowiedzenia i pomoc prawna),
 • obrony przez pełnomocnika związkowego w sprawach sądowych wynikających ze stosunku pracy,
 • korzystania z pomocy obrońców w sprawach dyscyplinarnych,
 • konsultacji i pomocy prawnej Zarządu Głównego ZNP przy składaniu wniosków o wniesienie rewizji nadzwyczajnej.

– Wsparcie w  realizowaniu  ścieżki awansu zawodowego

 • w okresie przygotowawczym i w trakcie jej  realizacji,
 • po zakończeniu każdego jej etapu poprzez udział przedstawiciela Zarządu Oddziału ZNP w składzie komisji  kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o poszczególne stopnie awansu,

– Możliwość uczestniczenia w profesjonalnie przygotowanych  formach doskonalenia zawodowego

Na zasadach preferencyjnych przygotowywana i uaktualniana jest  oferta w postaci studiów podyplomowych szkoleń  i kursów przez nasze związkowe agendy:

Dzięki współpracy z wyższymi uczelniami ofertę naszych OUPiS-ów poszerzają Oddziały ZNP w Gliwicach i Rybniku.

– Wsparcie  finansowe w formie zasiłków i zapomóg 

Dla członków przyznawane są świadczenia w postaci:

 • zasiłków statutowych (urodzenie dziecka, śmierć członka ZNP i członka rodziny) zgodnie z regulaminem
 • zapomóg losowych zgodnie z możliwościami finansowymi Oddziału i regulaminem
 • zapomóg pomocy z Funduszu Specjalnej Pomocy dla członków ZNP  (w szczególnych przypadkach)
 • zapomóg z Funduszu SENIOR dla emerytowanych członków ZNP

– Możliwość udziału w organizowanych przez ogniwa związkowe imprezach o charakterze kulturalnym  turystycznym i sportowym wiążącą się z uzyskaniem zniżek na te imprezy.

–  Zniżki w  bazie hotelowej, wypoczynkowej i sanatoryjnej  ZNP w wysokości 15% :

 • Hotele

Hotel  Logos Augustów

Hotel Logos Gdańsk

Hotel Logos Kraków 

Hotel Logos Lublin

Hotel Logos Suwałki

Hotel Logos Warszawa

Hotel Logos Zakopane

 • Domy Nauczyciela

Dom Nauczyciela w Hajnówce

Dom Nauczyciela w Sopocie

Dom Nauczyciela we Wrocławiu

 • Domy Wypoczynkowe

Dom Wypoczynkowy Nauczyciel w Ustroniu Jaszowcu          

Dom Wypoczynkowy HUZAR w Krynicy Zdrój

Dom Wypoczynkowy Świteź w Szklarskiej Porębie 

Nauczycielskie Centrum Wypoczynkowo-Rehabilitacyjne w Zakopanem

 • Ośrodki Wypoczynkowe

Ośrodek  Wypoczynkowy Korbielów       

Ośrodek Leczniczo-Wypoczynkowy Delfin w Ustce

 • Sanatoria ZNP

Sanatorium Ciechocinek

Sanatorium Nałęczów

Sanatorium Szczawnica

– Pakiet  ubezpieczeń NNW  dla ZNP

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa przygotowała pakiet ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, który zapewnia: kompleksową ochronę przez cały rok (7 dni w tygodniu i 24h/dobę, również w wakacje); wysoką sumę ubezpieczenia;  konkurencyjną wysokość składki (już od 1 zł miesięcznie); rozszerzenie ochrony na cały świat (za wyjątkiem ryzyk obejmujących tylko RP); bez ograniczeń wiekowych, badań medycznych i karencji, zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP; świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub pokąsania przez owady; ochronę ubezpieczeniowa podczas manifestacji; usługi assistance na terenie RP – pomoc medyczna (m.in. organizacja wizyty lekarza, pielęgniarki, dostawa leków); zwrot zryczałtowanych kosztów pogrzebu członka ZNP;  obsługę likwidacji szkód w NAU SA.

– Tani abonament telefonii komórkowej  Plus

Mając na uwadze ułatwianie komunikacji ze światem, a także lepszą organizację  czasu czyniąc nasze życie jeszcze łatwiejszym  Polkomtel wspólnie z Zarządem Głównym ZNP przygotował specjalną ofertę – Program Partnerski Plus dla ZNP. Za miesięczny abonament w wysokości 10 zł netto, otrzymujemy:

 • kartę SIM (bez aparatu),
 • możliwość rozmawiania bez limitu (na numery stacjonarne i komórki do wszystkich operatorów krajowych),
 • nielimitowane SMS-y i MMS-y,
 •  1 GB internetu.

Dotychczasowe numery telefonów u innych operatorów, możemy przenieść na ten abonament, a w przypadku numeru na kartę w Plusie, można ten numer telefonu, przenieść w ramach konwersji.

–  Oferta oddziału według lokalnych potrzeb