Reprezentacja Okręgu w władzach centralnych ZNP

kadencja 2019-2024

Prezydium ZG ZNP

 • Jadwiga Aleksandra Rezler
 • Zbigniew Dworecki
 

Główna Komisja Rewizyjna

 • Aleksander Bogusławski (z ramienia KSPAiO) członek Prezydium
 • Stanisława Szczotka członek Prezydium 
 • Maria Kuncewicz (z ramienia KSEiR)

Krajowa Sekcja Pracownikow Administracji i Obsługi

 • Grażyna Bąba – członek Prezydium i Zarządu
 
 

Zarząd Główny ZNP

 • Zbigniew Dworecki
 • Izabela Faksa
 • Gabriela Herzyk
 • Edyta Książek
 • Małgorzata Popińska
 • Jadwiga Aleksandra Rezler
 • Leszek Tyrna
 • Ilona Witala-Sługa
 • Aneta Mastalerz
 

Krajowa Sekcja Emerytów i Rencistów

 • Zbigniew Dworecki – przewodniczący KSEiR
 
 

Centralny Klub Młodego Nauczyciela

 • Mirosław Kozik – członek CKMN
 • Iga Patrzykowska – członek CKMN