USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

USTAWA

z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)
ogłoszono dnia 2 listopada 2022 r.
obowiązuje od dnia 25 października 1991 r.
historia od dnia 21 czerwca 1996 r.