,

Konferencja prasowa ZNP

24 października 2023 roku ZNP zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, by powierzył misję tworzenia rządu partiom demokratycznej opozycji, które w wyborach parlamentarnych uzyskały większość parlamentarną i tym samym żeby, jak najszybciej został wyłoniony nowy minister edukacji narodowej.

Z apelem do prezydenta wystąpili na konferencji prasowej prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz i wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak.

– Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do z apelem do pana prezydenta o to, by możliwie pilnie, a w zasadzie w sposób niezwłoczny, natychmiastowy, udzielił misji tworzenia nowego rządu opozycji demokratycznej, po to abyśmy jak najszybciej mogli wyłonić nowego ministra edukacji narodowej – powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Powtórzę: ministra edukacji narodowej, albowiem moim zdaniem, należy te dwa resorty całkowicie rozdzielić. Inne są zadania resortu, który odpowiada za prawie 30 tys. szkół i placówek, inne natomiast tego segmentu, także edukacyjnego, który zajmuje się szkołami wyższymi i placówkami naukowo-badawczymi – wskazał prezes ZNP.

– Szkoły, które zatrudniają ponad 700 tys. nauczycieli wymagają zmian, odnowy, odpolitycznienia, uspokojenia, ale w żadnej mierze nie oczekują rewolucji – mówił prezes ZNP. – Podobne nastroje dominują w szkolnictwie wyższym i nauce – dodał.

– Dążymy do szkoły samorządowej i odpolitycznionej – podkreśliła Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP. – Samorządowej – podkreślam, bo to powinna być szkoła wiodąca, natomiast w ostatnich latach, a zwłaszcza w ostatnim roku w edukacji niepublicznej podwoiła się liczba uczniów. To co dla nas jest ważne, pierwszoplanowe – ponieważ jesteśmy związkiem zawodowym – to podniesienie wynagrodzeń nauczycieli i zabezpieczenie w budżecie na przyszły rok takiej wysokości subwencji oświatowej, aby środki na edukację wzrosły. Mamy na myśli co najmniej 3 proc. PKB –  powiedziała wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak.

Wiceprezes ZG ZNP wskazała też na postulat powiązania wysokości wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Jak mówiła spowoduje to automatyzm ustalania wysokości wynagrodzeń nauczycieli oraz odpolityczni je, gdyż wysokość wynagrodzenia nie będzie zależna od decyzji polityków.

– Chcemy przede wszystkim, żeby uczniowie i uczennice czuli się w szkole bezpiecznie, żeby nie byli obciążeni i przeciążeni, żeby nauczyciele powracali do szkoły – powiedziała wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak. Zaznaczyła, że tylko w ubiegłym roku szkolnym odeszło z zawodu 3 tys. nauczycieli, 3 tys. poszło na emeryturę, a 14 tys. poszło na urlopy zdrowotne. – Teraz będą podejmować decyzję, czy wrócić do szkoły, czy nie wrócić – dodała wiceprezes ZG ZNP.

– Jest wiele spraw, które można dość szybko doprecyzować, uregulować i poprawią one warunki pracy nauczycieli, funkcjonowanie szkół oraz warunki nauki uczniów i uczennic jak:

  • wynagrodzenie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, w tym wycieczki szkolne, “białe” i “zielone szkoły”,
  • modyfikacja awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli i dyrektorów,
  • środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  • umocowanie metodyków,
  • wykreślenie z ustawy prawo oświatowe zapisu o odpowiedzialności karnej

A w kolejnej pespektywie:

  • podstawy programowe – równowaga między ilością wiedzy, a umiejętnościami kompetencjami,
  • uelastycznienie ramowych planów nauczania,
  • liczebność oddziałów,
  • rzeczywisty dialog z partnerami społecznymi

To doprowadzi do szkoły otwartej autonomicznej, z mniejszym obciążeniem uczniów – mówiła Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP.

VIDEO – nagranie na facebookowym profilu ZNP:

(20+) Film | Facebook

Relacja na portalu Głosu Nauczycielskiego:

ZNP apeluje do prezydenta, żeby niezwłocznie powierzył misję tworzenia rządu demokratycznej opozycji – Głos Nauczycielski (glos.pl)

Polecamy także „Fakty TVN” i materiał, w którym wypowiadają się prezes ZNP i wiceprezes ZG ZNP:

Minister Czarnek chce rozdać jeszcze w tym roku 400 milionów złotych (tvn24.pl)

POWIĄZANE WPISY

03.07.2024

Grupa robocza ds. emerytur nauczycieli

4 lipca 2024 r. o godz. 11:00 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli, która działa...

Czytaj więcej

02.07.2024

FOTORELACJA – KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZA OKRĘGU ŚLĄSKIEGO – ZAWIERCIE 26-27 CZERWCA 2024r.

...

Czytaj więcej


NAJNOWSZE WPISY

03.07.2024

Grupa robocza ds. emerytur nauczycieli
Czytaj więcej

02.07.2024

FOTORELACJA – KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZA OKRĘGU ŚLĄSKIEGO – ZAWIERCIE 26-27 CZERWCA 2024r.
Czytaj więcej

27.06.2024

Pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli
Czytaj więcej

22.06.2024

Zakończenie zajęć dydaktycznych!
Czytaj więcej

22.06.2024

Grupa robocza ds. wynagrodzeń
Czytaj więcej