, , , , ,

Pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli

26 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli. Ze strony ZNP w posiedzeniu uczestniczyli; Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP , Arkadiusz Boroń członek ZG ZNP oraz Krzysztof Lisowski, prawnik ZG ZNP jako ekspert. Pracom grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli przewodniczyła podsekretarz stanu w MEN Paulina Piechna – Więckiewicz.

Podczas posiedzenia omawiana była sprawa wynagrodzeń oraz warunków pracy nauczycieli, które są ściśle powiązane z wynagrodzeniami.

Strona ministerialna przedstawiła prezentację dotyczącą statystyki w zakresie wynagrodzeń nauczycieli oraz finansowania oświaty w latach 2015 – 2024.

Arkadiusz Boroń członek ZG ZNP przedstawił prezentację dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli w latach 2006 – 2024 wskazując, iż pomimo 30 % podwyżki wynagrodzeń w 2024 roku, wynagrodzenia nauczycieli nie osiągnęły poziomu z lat 2010 – 2012 tak w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę jak i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak wskazała, że podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 4,1 % w 2025 roku nadal nie pozwoli na dojście do poziomu z lat 2010- 2012, natomiast 15 % podwyżka urealni wynagrodzenia nauczycieli i przybliży do zmiany systemu wynagradzania poprzez powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, co dla ZNP jest priorytetem. Ministra Paulina Piechna – Więckiewicz poinformowała o rozmowie ministry Barbary Nowackiej z przewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży Krystyną Szumilas i o gotowości podjęcia przez komisję prac nad Inicjatywą Obywatelską ZNP.

Ministra Paulina Piechna – Więckiewicz poinformowała też, że strona rządowa mając na uwadze złe doświadczenia lat ubiegłych nie przewiduje zgłaszania zmian w ustawach projektami poselskimi.

Przedstawiciele ZNP wskazali, że są zagadnienia wymagające pilnego rozstrzygnięcia, przed 1 września 2024 roku i gdyby prace grup roboczych rozpoczęły się wcześniej byłoby możliwe uregulowanie tych pilnych spraw projektami rządowymi. Mamy przygotowane propozycje zmiany zapisów zarówno w ustawie Karta Nauczycieli, jak i w rozporządzeniach , w pierwszej kolejności dotyczy to zmiany w art. 34, 35, 39, 42, 47 i 73 ustawy KN , oraz w § 5 i 8 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Przypomnieliśmy również , że zgodnie z deklaracjami strony ministerialnej oraz protokołem uzgodnień z lutego 2024 r. oczekujemy podjęcia rozmów ze związkami zawodowymi na temat podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli mianowanych od 1 września 2024 r. oraz podwyższenia wynagrodzeń wszystkich nauczycieli w 2025 roku.

Uzgodniono, że w ciągu 14 dni związki zawodowe prześlą do ministerstwa katalog spraw do uregulowania wraz z propozycjami ich rozwiązania , ewentualnie konkretnych zapisów zmian w aktach prawnych. Ministerstwo podda je analizie i obliczy skutki finansowe.

Następne spotkanie grupy roboczej zaplanowano na 22 sierpnia 2024 roku.

POWIĄZANE WPISY

03.07.2024

Grupa robocza ds. emerytur nauczycieli

4 lipca 2024 r. o godz. 11:00 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli, która działa...

Czytaj więcej

22.06.2024

Zakończenie zajęć dydaktycznych!

...

Czytaj więcej


NAJNOWSZE WPISY

03.07.2024

Grupa robocza ds. emerytur nauczycieli
Czytaj więcej

02.07.2024

FOTORELACJA – KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZA OKRĘGU ŚLĄSKIEGO – ZAWIERCIE 26-27 CZERWCA 2024r.
Czytaj więcej

27.06.2024

Pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli
Czytaj więcej

22.06.2024

Zakończenie zajęć dydaktycznych!
Czytaj więcej

22.06.2024

Grupa robocza ds. wynagrodzeń
Czytaj więcej