, , ,

Nagroda specjalna “na rękę” będzie niższa niż zapowiadane 900 zł. MEiN przypomina o podatkach i składkach na ZUS

Nagroda specjalna dla nauczycieli zostanie opodatkowana. Nagroda nie jest też zwolniona z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne – poinformowało ministerstwo edukacji. To oznacza, że kwota “na rękę”, jaką otrzymają nauczyciele, będzie niższa niż zapowiadane wcześniej 900 zł. Niestety szef MEiN Przemysław Czarnek nie zadbał o to, by nagroda specjalna została wyłączona z obowiązku odprowadzenia składek na ZUS.

Resort Przemysława Czarnka opublikował obszerną “Informację MEiN w sprawie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej”. Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2023 r., pracownicy budżetówki mają dostać jednorazowe dodatki, a nauczyciele 1125 zł brutto w ramach tzw. nagrody specjalnej.

Według oficjalnego uzasadnienia nagroda specjalna ma być przyznana nauczycielom z okazji przypadającej 14 października br. 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Nagroda specjalna ma zostać wypłacona do 14 października br.

Sejm znowelizował budżet na 2023 rok. Nauczyciele dostaną 1125 zł brutto tzw. nagrody specjalnej

Ministerstwo edukacji przypomniało, że nagroda trafi zarówno do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, jak i nauczycieli przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, jeżeli w dniu 20 września 2023 r. pozostawali w stosunku pracy w tych przedszkolach, szkołach lub placówkach.

Sejm znowelizował budżet na 2023 rok. Nauczyciele dostaną 1125 zł brutto tzw. nagrody specjalnej

Dalej pada kluczowe dla nauczycieli stwierdzenie:

“Nagroda specjalna dla nauczycieli jest świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać, stanowi przychód ze stosunku pracy”.

Odchodzisz ze szkoły, nagrody nie otrzymasz. Czy rząd liczy, że nagroda specjalna zatrzyma odpływ nauczycieli?

Szczegóły projektu

Nagroda specjalna – jako przychód ze stosunku pracy – podlega więc “opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach według skali podatkowej”. Podatek zostanie odprowadzony na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.).
To nie wszystko. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. A definicja przychodu znajduje się we wspomnianym art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Nagroda specjalna nie została też wymieniona na liście przychodów, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (taka lista znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Niestety, minister edukacji Przemysław Czarnek nie zadbał o to, by nagroda specjalna trafiła na taką listę.

ZNP: Wniosek do marszałek Sejmu o pilne procedowanie projektu ws. wzrostu płac nauczycieli

https://glos.pl/znp-wniosek-do-marszalek-sejmu-o-pilne-procedowanie-projektu-ws-wzrostu-plac-nauczycieli/embed#?secret=7y5ZQ3vGMP

“W związku z powyższym nagroda specjalna nie jest zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne” – czytamy w informacji MEiN.

Z oświadczenia resortu edukacji wynika więc, że od nagrody 1125 zł odprowadzony zostanie zarówno podatek dochodowy, jak i składki na ZUS. To oznacza, że kwota, jaką nauczyciele otrzymają “na rękę”, będzie dużo niższa niż 900 zł. Ostateczna wysokość nagrody specjalnej zależała będzie od indywidualnej sytuacji nauczyciela, ale najprawdopodobniej wyniesie ok. 800 zł.

Pieniądze na nagrodę specjalną maja pochodzić z rezerw w budżecie państwa. Na ten cel zaplanowano niecałe 935,5 mln zł.

“Wysokość środków na realizację tego zadania obliczona była na podstawie wysokości nagrody, tj. 1125 zł, z dodatkowym uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń finansowanych po stronie pracodawcy w wysokości 19,64 proc., tj. 220,95 zł. W sumie do jednostek samorządu terytorialnego będą przekazywane środki na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody w wysokości 1345,95 zł” – poinformowało ministerstwo edukacji.

„Nie chcemy jałmużny tylko podwyżek”. Nauczyciele o zapowiedzi jednorazowej nagrody przed wyborami

https://glos.pl/nie-chcemy-jalmuzny-tylko-podwyzek-nauczyciele-o-zapowiedzi-jednorazowej-nagrody-przed-wyborami/embed#?secret=m3pBCK8iER

(PS, GN)

POWIĄZANE WPISY

Sławomir Broniarz: Bez podwojenia obecnych wynagrodzeń nie da się zasypać w najbliższych latach dziury kadrowej w oświacie

Ze Sławomirem Broniarzem, prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego, rozmawia Piotr Skura Nowy rok szkolny...

Czytaj więcej

29.09.2023

Nowy wiceprezes ZG ZNP

26 września 2023 r. Zarząd Główny ZNP wybrał Urszulę Woźniak na wiceprezesa ZG ZNP. Urszula Woźniak zastąpiła...

Czytaj więcej


NAJNOWSZE WPISY

29.09.2023

Sławomir Broniarz: Bez podwojenia obecnych wynagrodzeń nie da się zasypać w najbliższych latach dziury kadrowej w oświacie
Czytaj więcej

29.09.2023

Nowy wiceprezes ZG ZNP
Czytaj więcej

29.09.2023

Rezygnacja wiceprezesa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego
Czytaj więcej

24.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi
Czytaj więcej

24.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
Czytaj więcej