Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Sekcje związkowe

kadencja 2014-2019

____________________________________

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów

 • Pudło Michał
 • Bem Irena
 • Błaszczyk Krystyna
 • Borkowska Jolanta
 • Bryś Maria – Wiceprzewodnicząca
 • Brytek Romualda 
 • Budkiewicz Danuta
 • Dworecki Zbigniew – Przewodniczący (od 08/11/2017)
 • Grzybowski Andrzej
 • Hańderek Teresa
 • Kapała Elżbieta – Wiceprzewodnicząca
 • Klem Janina
 • Kuncewicz Maria – Wiceprzewodnicząca
 • Matyja Jadwiga
 • Stuczyńska Halina – Sekretarz
 • Walura Krystyna
 • Zawada Irena
__________________________________________________
Okręgowa Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi
 • Bąba Grażyna – Przewodnicząca
 • Bogusławski Aleksander
 • Drej Ewa
 • Kępa Barbara
 • Koch Hanna – Sekretarz
 • Koruba Jadwiga
 • Kuś Honorata – Wiceprzewodnicząca
 • Kwiatkowski Józef – Wiceprzewodniczący
 • Nagengast Eliza
 • Nawrot Anetta
 • Nowak Katarzyna – Sekretarz
 • Świderska Anna
 • Świerczyńska Barbara

Olbińska-Gdesz Zofia – Honorowa Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi