Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Sekcje związkowe

kadencja 2019-2024

____________________________________

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów

 1. Dworecki Zbigniew  – Przewodniczący
 2. Bryś Maria – Wiceprzewodnicząca
 3. Kuncewicz Maria – Wiceprzewodnicząca
 4. Klekowska Teresa – Sekretarz
 5. Kluba Roman – członek ZOŚ ZNP z ramienia OSEiR
 6. Bem Irena – członek
 7. Budkiewicz Barbara – członek
 8. Grzybowski Andrzej – członek
 9. Kupich Krystyna – członek
 10. Matyja Jadwiga – członek
 11. Stuczyńska Halina – członek
 12. Tomiczek Krystian – członek
 13. Rezler Jadwiga Aleksandra – opiekun/Prezes ZOŚ ZNP
__________________________________________________
Okręgowa Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi
 1. Bąba Grażyna -oddział Będzin – Przewodniczaca
 2. Gawleta Rafał -oddział Chorzów – członek ZOŚ ZNP z ramienia OSPAiO
 3. Bogacz Rafał -oddział  Bielsko-Biała
 4. Bogusławski Aleksander -oddział Katowice
 5. Drabek Aldona -oddział Zawiercie
 6. Fojcik Irena -oddział Piekary Śląskie
 7. Kępa Barbara -oddział Dąbrowa Górnicza
 8. Kwiatkowski Józef -oddział Jaworzno
 9. Macek Danuta -oddział Mysłowice
 10. Nawrot Anetta -oddział Sosnowiec
 11. Podgórska Katarzyna -oddział Siemianowice Śląskie
 12. Rezler Jadwiga Aleksandra – opiekun/Prezes ZOŚ ZNP

Olbińska-Gdesz Zofia – Honorowa Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi