Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów

 1. Dworecki Zbigniew  – Przewodniczący
 2. Bryś Maria – Wiceprzewodnicząca
 3. Kuncewicz Maria – Wiceprzewodnicząca
 4. Klekowska Teresa – Sekretarz
 5. Kluba Roman – członek ZOŚ ZNP z ramienia OSEiR
 6. Bem Irena – członek
 7. Budkiewicz Barbara – członek
 8. Grzybowski Andrzej ✟ – członek ✟
 9. Kupich Krystyna – członek
 10. Matyja Jadwiga – członek
 11. Stuczyńska Halina – członek
 12. Tomiczek Krystian – członek / rezygnacja 12/01/2021r.
 13. Rezler Jadwiga Aleksandra – opiekun/Prezes Okręgu Śląskiego ZNP