Życzenia Wielkanocne

16 kwietnia 2014

  Udanych Świąt Wielkanocnych  pełnych słońca, nadziei i miłości, radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, które dają energię do poświątecznych działań życzy Jadwiga Aleksandra Rezler Prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Czytaj...

Asystent nauczyciela! Senat RP przyjął zmiany w ustawie oświatowej

15 kwietnia 2014

10 kwietnia br. Senat RP wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 592), uchwalonej przez Sejm w dniu 21 marca 2014 r. Zgodnie z nią asystenci nauczyciela będą mogli pracować w szkole podstawowej tylko w klasach I-III i w świetlicy. Uchwała Senatu RP wprowadzająca zmiany do ustawy o zmianie […]

Czytaj...

Rusza akcja protestacyjna ZNP

4 kwietnia 2014

Dzisiaj (3 kwietnia 2014 r.) w ramach akcji protestacyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego rozpocznie się oflagowanie szkół i placówek oświatowych! Związkowcy przeprowadzą także kampanię informacyjną wśród nauczycieli dotyczącą wprowadzenia do szkół podstawowych asystentów nauczycieli zatrudnianych na podstawie Kodeksu pracy. Taką decyzję podjęło wczoraj (2 kwietnia) Prezydium Zarządu Głównego ZNP. Jak czytamy w uchwale Prezydium ZG ZNP, ogólnopolska […]

Czytaj...

Apel ZNP dot. Asystenta Nauczyciela

3 kwietnia 2014

Koleżanki, Koledzy 21 marca 2014 roku Sejm RP przegłosował bez poprawek projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, wprowadzający do szkół stanowisko asystenta nauczyciela. Wątpliwości i sprzeciw Związku Nauczycielstwa Polskiego budzi zapis przyjęty w brzmieniu:   „W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela […]

Czytaj...

Uchwała Nr 12/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

3 kwietnia 2014

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r. Prezydium ZG ZNP postanawia, co następuje:  § 1 Zobowiązuje się organy statutowe ZNP do oflagowania szkół i placówek oświatowych – od dnia 3 kwietnia 2014 r. do odwołania – oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród nauczycieli.  § 2 Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP […]

Czytaj...

Wznowienie akcji protestacyjnej

2 kwietnia 2014

Koleżanki i Koledzy Prezesi Oddziałów ZNP!   Podczas dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęto uchwałę o wznowieniu akcji protestacyjnej „Dość Tego”. W związku z powyższym prosimy o oflagowanie budynków flagami związkowymi od dnia 03.04.2014r.   Z pozdrowieniami Prezes Okręgu Śłąskiego ZNP Jadwiga Aleksandra Rezler

Czytaj...

Wystąpienia przedstawiciela ZNP

31 marca 2014

podczas procedowania w Sejmie RP poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2132, 2214, 2214-A) Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty dotyczy możliwości zatrudnienia w szkole podstawowej osoby wspierającej nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub prowadzących opiekę świetlicową, a także uregulowania na poziomie ustawowym zasad funkcjonowania świetlicy […]

Czytaj...

Kroki prawne ZNP w związku z działaniem oświatowej „S”

31 marca 2014

Dotyczy asystenta nauczyciela. W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji przez przewodniczącego SKOiW NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksę o stanowisku ZNP ws. asystenta nauczyciela, Związek zwrócił się do prawników o analizę sprawy pod kątem prawnym i ewentualnewystąpienie na drogę prawną za naruszenie dóbr osobistychZwiązku Nauczycielstwa Polskiego. Jednocześnie przypominamy, że 18 marca br. Zarząd Główny ZNP przyjął Uchwałę ws. Ogólnopolskiej […]

Czytaj...

Asystent ma asystować, a nie uczyć

19 marca 2014

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na wprowadzenie w projektowanym kształcie zapisów dotyczących zatrudniania w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w tym zakresie, wznowiona zostanie ogólnopolska akcja protestacyjna. Zdecydował o tym Zarząd Główny ZNP – poinformował dziś (19.03) na briefingu prasowym prezes ZNP Sławomir […]

Czytaj...

Uchwała Nr 1/2014 ZG ZNP z dnia 18 marca 2014 r.

19 marca 2014

w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!” Działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz art. 41 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia, co następuje: § 1 W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zatrudnienia asystenta nauczyciela w szkole podstawowej, […]

Czytaj...