Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Sztandar ZNP

Art 4

1. ZNP posiada sztandar i hymn oraz posługuje się znakiem słowno graficznym podlegającym ochronie prawnej.

Instrukcja w sprawie sztandaru, znaku i pieczęci ogniw Związku Nauczycielstwa Polskiego

przyjęta przez Zarząd Główny ZNP 24 czerwca 2003 r. i znowelizowana 18 grudnia 2007 r.

Załączniki:


2014-08-29_134734