Suntago – zniżka dla ZNP

“Suntago Wodny Świat” zlokalizowany w gminie Mszczonów oferuje zniżki dla członków ZNP i ich rodzin!

  • Zniżka wynosi 15 proc.
  • Członek ZNP może kupić bilet w kasie biletowej z taką zniżką dla siebie oraz dla dwóch osób towarzyszących (czyli jednorazowo może kupić trzy bilety ze zniżką).
  • Wystarczy okazać legitymację ZNP w kasie biletowej!

Promocja trwa do 3.09.2023 r.

Park Wodny Suntago obejmuje cztery strefy tematyczne: Jamango, Relax, Saunaria, Wellness i SPA.

Szczegóły promocji 

W ramach Promocji każdy członek ZNP, który dokonywać będzie zakupu biletów wstępu do „Suntago Wodny Świat” („Bilet Wstępu”) w kasach „Suntago Wodny Świat” uprawniony będzie do otrzymania zniżki w wysokości 15% od obowiązującej ceny zakupu (to jest w cenie pomniejszonej o 15% w stosunku do ceny danego rodzaju Biletu Wejściowego określonej cennikiem obowiązującym w „Suntago Wodny Świat” w dniu zakupu).

Warunkiem koniecznym do skorzystania ze zniżki przysługującej członkowi ZNP w ramach Promocji jest okazanie w kasach „Suntago Wodny Świat” ważnej legitymacji ZNP lub zaświadczenia (nie starszego niż 3 miesiące) wydanego przez dowolny oddział ZNP o posiadaniu statusu aktywnego członka ZNP oraz – na prośbę kasjera – dokumentu potwierdzającego tożsamość członka ZNP.

W ramach Promocji, członek ZNP po okazaniu w kasie „Suntago Wodny Świat” ważnej legitymacji ZNP lub zaświadczenia wydanego przez dowolny oddział ZNP o posiadaniu statusu aktywnego członka ZNP, uprawniony jest do jednorazowego zakupu raz dziennie maksymalnie 3 Biletów Wstępu w promocyjnej cenie (to jest w cenie pomniejszonej o 15% w stosunku do ceny danego rodzaju Biletu Wejściowego określonej cennikiem w „Suntago Wodny Świat” obowiązującym w dniu zakupu).

Zakup Biletów Wstępu ze zniżką dla członków ZNP jest możliwy jedynie w kasach „Suntago Wodny Świat” po okazaniu ważnej legitymacji ZNP lub zaświadczenia wydanego przez dowolny oddział ZNP o posiadaniu statusu aktywnego członka ZNP. Nie jest możliwy zakup Biletów Wstępu ze zniżką dla członków ZNP za pośrednictwem Internetu.

Członek ZNP jest uprawniony do zakupu Biletów Wstępu ze zniżką określoną w ust. 4 jedynie dla siebie oraz dla dwóch osób towarzyszących, które mogą skorzystać z promocji wyłącznie w towarzystwie członka ZNP. Promocja nie uprawnia członka ZNP do zakupu Biletów Wstępu na rzecz osób które nie są osobami towarzyszącymi członka ZNP.

Zakupu Biletów Wstępu w ramach Promocji, nie można łączyć z innymi promocjami i ofertami obowiązującymi w „Suntago Wodny Świat”, chyba że regulamin danej promocji lub oferty stanowi inaczej.

Członek ZNP może dokonać zakupu Biletów Wejściowych ze zniżką określoną w ust. 4 powyżej, w dowolnym terminie przypadającym w okresie trwania Promocji, raz w ciągu jednego dnia, jeśli w tym dniu wciąż są dostępne bilety wstępu do „Suntago Wodny Świat”. Członkowie ZNP nie będą w tym zakresie wnosić żadnych zastrzeżeń do GPP.

Zapraszamy! 

Strona parku wodnego: 

https://parkofpoland.com/