Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Suntago – zniżka dla ZNP

27 lutego 2023

„Suntago Wodny Świat” zlokalizowany w gminie Mszczonów oferuje zniżki dla członków ZNP i ich rodzin!

Promocja trwa do 11.05.2023 r.

Park Wodny Suntago obejmuje cztery strefy tematyczne: Jamango, Relax, Saunaria, Wellness i SPA.

Szczegóły promocji

W ramach Promocji każdy członek lub pracownik ZNP, który dokonywać będzie zakupu biletów wstępu do „Suntago Wodny Świat” („Bilet Wstępu”) w kasach „Suntago Wodny Świat” uprawniony będzie do otrzymania zniżki w wysokości 15% od obowiązującej ceny zakupu (to jest w cenie pomniejszonej o 15% w stosunku do ceny danego rodzaju Biletu Wejściowego określonej cennikiem obowiązującym w „Suntago Wodny Świat” w dniu zakupu). 

Warunkiem koniecznym do skorzystania ze zniżki przysługującej członkowi lub pracownikowi ZNP w ramach Promocji jest okazanie w kasach „Suntago Wodny Świat” ważnej legitymacji ZNP lub zaświadczenia wydanego przez dowolny oddział ZNP o posiadaniu statusu aktywnego członka ZNP oraz – na prośbę kasjera – dokumentu potwierdzającego tożsamość członka lub pracownika ZNP.

W ramach Promocji, członek lub pracownik ZNP po okazaniu w kasie „Suntago Wodny Świat” ważnej legitymacji ZNP lub zaświadczenia wydanego przez dowolny oddział ZNP o posiadaniu statusu aktywnego członka ZNP, uprawniony jest do jednorazowego zakupu raz dziennie maksymalnie 3 Biletów Wstępu w promocyjnej cenie (to jest w cenie pomniejszonej o 15% w stosunku do ceny danego rodzaju Biletu Wejściowego określonej cennikiem w „Suntago Wodny Świat” obowiązującym w dniu zakupu). 

Zakup Biletów Wstępu ze zniżką dla członków lub pracowników ZNP jest możliwy jedynie w kasach „Suntago Wodny Świat” po okazaniu ważnej legitymacji ZNP lub zaświadczenia wydanego przez dowolny oddział ZNP o posiadaniu statusu aktywnego członka ZNP. Nie jest możliwy zakup Biletów Wstępu ze zniżką dla członków lub pracowników ZNP za pośrednictwem Internetu.

Członek lub pracownik ZNP jest uprawniony do zakupu Biletów Wstępu ze zniżką określoną powyżej jedynie dla siebie oraz dla dwóch osób towarzyszących, które mogą skorzystać z promocji wyłącznie w towarzystwie członka lub pracownika ZNP. Promocja nie uprawnia członka lub pracownika ZNP do zakupu Biletów Wstępu na rzecz osób, które nie są osobami towarzyszącymi członka lub, odpowiednio, pracownika ZNP.

Zakupu Biletów Wstępu w ramach Promocji, nie można łączyć z innymi promocjami i ofertami obowiązującymi w „Suntago Wodny Świat”, chyba że regulamin danej promocji lub oferty stanowi inaczej, albo że GPP podejmie inną decyzję.

Członek lub pracownik ZNP może dokonać zakupu Biletów Wejściowych ze zniżką określoną powyżej w, w dowolnym terminie przypadającym w okresie trwania Promocji, raz w ciągu jednego dnia, jeśli w tym dniu wciąż są dostępne bilety wstępu do „Suntago Wodny Świat”. 

Zapraszamy! 

Strona parku wodnego:

https://parkofpoland.com/pl/