Sekcja Wychowania Przedszkolnego

  • Stańczyk Gabriela – Przewodnicząca
  • Niedbała Ewa – Opiekun / Wiceprezes ZOŚ ZNP
  • Traczyńska Zuzanna – Wiceprzewodnicząca
  • Jelonek Angelika – Sekretarz
  • Cyba Joanna – Członek Zarządu
  • Poniatowska Aneta – Członek Zarządu