Sekcja Szkolnictwa Zawodowego

  • Nowak-Malcherek Anna – Przewodnicząca
  • Mastalerz Aneta – Opiekun / Wiceprezes ZOŚ ZNP
  • Grimm Grzegorz – Członek zarządu sekcji
  • Girsberg-Mataniak Izabela – Członek zarządu sekcji
  • Chraniuk Piotr – Członek
  • Pawliczek Alicja – Członek