Sekcja Szkolnictwa Specjalnego

  • Krupa Renata – Przewodnicząca
  • Niedbała Ewa – Opiekun / Wiceprezes ZOŚ ZNP
  • Molęda Elżbieta – Wiceprzewodnicząca
  • Budzyńska Violetta – Sekretarz
  • Dudzik Iwona – Członek Zarządu
  • Woźniczka-Mizera Emilia – Członek Zarządu
  • Krzemień Grażyna – Członek