POMAGAMY UKRAINIE

Wojska rosyjskie prowadzą działania wojenne na terenie suwerennego państwa, u naszych sąsiadów – w Ukrainie.

Okręg Śląski Związku Nauczycielstwa Polskiego od kilkudziesięciu lat współpracuje z Obwodem Tarnopolskim Związku Pracowników Edukacji i Nauki Ukrainy. 18 września 2018 r. odnowiliśmy umowę współpracy – dokument podpisałam wspólnie z Przewodniczącą Rady Tarnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Edukacji i Nauki Ukrainy. (Umowa w załączeniu) Przez ten czas wiele razy spotykaliśmy się, organizowaliśmy seminaria, wizyty studyjne w Polsce czy w Ukrainie, zaprzyjaźniliśmy się. Ale nie przypuszczałam, że zapis zawarty w paragrafie 1 Umowy mówiący o tym, że strony będą skupiać się na – ust b:

„ …Prowadzeniu w praktyce wspólnych przedsięwzięć w celu promowania swoich osiągnięć, w tym omawianie problemów, a także promocja międzynarodowej solidarności i jedności działań związków zawodowych w interesie postępu społecznego, ochrony demokratycznych praw i wolności.” będziemy realizować w warunkach wojennych !!!

24 lutego 2022 r. wysłaliśmy do przyjaciół z Tarnopola list, w którym solidaryzujemy się z naszymi ukraińskimi związkowymi koleżankami i kolegami oraz nie zgadzamy się na to, by we współczesnym świecie żyli oni w ciągłym strachu o swoje życie, by ich wolność i bezpieczeństwo były zagrożone działaniami wojennymi.

Zapytałam też kol. Przewodniczącą, jakiego wsparcia potrzebują już dziś, w czym możemy pomóc teraz i później. (List w załączeniu)

Przewodnicząca, Kol. Ludmiła Mokej bardzo serdecznie podziękowała za wsparcie. Wysłała do struktur związkowych pytanie. Napisze, jakie są oczekiwania i potrzeby. Choć już dziś dziękuje za pomoc, jaką Polska i Polacy przekazują do Ukrainy.

Rozmawiamy/piszemy codziennie. Sytuacja jest bardzo trudna, choć w Tarnopolu nie tak niebezpieczna, jak w Kijowie. Ale dzielnie się trzymają. Przeżyli też już kilka alarmów bombowych. Przyjęli uciekinierów z Kijowa – rodziny z dziećmi.

Ale, nie tracąc czasu bardzo proszę Was Koleżanki i Koledzy, aby zadziałała nasza Związkowa Rodzina. Wiele/wielu z Was/z nas (indywidualnie i jako struktury ZNP) już działa: prowadzi zbiórki niezbędnych rzeczy, włącza się w zbiórkę pieniędzy dla Ukrainy. Jako przykład podaję akcję Oddziału ZNP w Gliwicach. (Wiadomość w oddzielnym mail-u). Proszę, przekazujcie informacje o Waszych działaniach w tym zakresie.

Na stronie Okręgu Śląskiego ZNP utworzona jest zakładka POMAGAMY UKRAINIE. Tam będziemy umieszczać informacje o naszych działaniach (ZNP, Okręgu Śląskiego, oddziałów i ognisk ZNP oraz członków ZNP),  grafiki, komunikaty, listy, stanowiska… Stworzyliśmy też na TEAMS-e zespół POMAGAMY UKRAINIE.

Informacje / materiały itp. możecie więc przekazywać na [email protected] lub umieszczać w nowym zespole, a my je przekleimy na stronę Okręgu.

Drogie Koleżanki i Koledzy

Niektóre z Waszych miast i miejscowości współpracują z miastami/obwodami ukraińskimi. Inni też wyrażają chęć pomocy dla uchodźców.

Dlatego bardzo Was proszę. Zróbcie rozeznanie, czy na terenie działania Waszego Oddziału planowane jest przyjęcie uchodźców z Ukrainy, aby w razie potrzeby skierować tam potrzebujących. Nie wiemy, ale być może to będzie jedna z próśb skierowanych do nas, przez tarnopolskich związkowców.

Czekamy na informacje.

Działamy – Solidarni z Ukrainą!

Z pozdrowieniami  

Jadwiga Aleksandra Rezler
Prezes Okręgu Śląskiego ZNP


1-47992

KLIKNIJ