Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Prezydium ZOŚ

PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

kadencja 2014-2019

Członkowie Sekretariatu ZOŚ ZNP

Jadwiga Aleksandra Rezler – prezes Okręgu Śląskiego ZNP

Zbigniew Dworecki – wiceprezes ZOŚ ZNP

Ewa Niedbała – wiceprezes ZOŚ ZNP

Barbara Redkowska – wiceprezes ZOŚ ZNP

Przewodniczący Okręgowych Sekcji Związkowych

Grażyna Bąba – Przewodnicząca Okręgowej Sekcji PAiO

Michał Pudło † – Przewodniczący Okręgowej Sekcji EiR

Zbigniew Dworecki – Przewodniczący Okręgowej Sekcji EiR (od 08/11/2017)

Pozostali Członkowie Prezydium ZOŚ ZNP

Halina Augustyn

Marek Fabryczny

Grażyna Hołyś – Warmuz

Jan Kraśkiewicz

Jadwiga Lincer

Alina Michalak

Krystyna Michalska 

Kazimierz Piekarz

Małgorzata Popińska

Maria Radziejowska

Grzegorz Sikora

Grażyna Sosna

Henryka Stachańczyk 

Gabriela Stańczyk