Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

30 sierpnia 2013

Koleżanki i Koledzy

Z okazji rozpoczęcia nowego 2013/2014 roku szkolnego, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi – czynnym i emerytowanym pracownikom śląskich placówek oświatowych, składam serdeczne życzenia samych dobrych szkolnych dni, wielu sukcesów zawodowych, rodzinnych, wielu marzeń i ich wytrwałej realizacji oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem Waszej satysfakcji, szacunku oraz uznania uczniów, rodziców i członków lokalnej społeczności.

Życzę także, aby Wasza praca dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza przebiegała w spokoju, bez ciągłych zmian i napięć.

Wszystkiego, co najlepsze.

Jadwiga Aleksandra Rezler
Prezes Okręgu Śląskiego
Związku Nauczycielstwa Polskiego