Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

ŻYCZENIA NA NOWY ROK PREZESA OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP

1 wrzesień 2021

unnamed

Koleżanki i Koledzy

U progu nowego roku szkolnego idziemy do szkoły z niepewnością o przyszłość. Pisze o tym Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w liście z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

Niepewność ze względu na zagrożenia 4 falą covid oraz zagrożeniem szkoły przez propozycje złych zmian w prawie oświatowym, szkodzącym uczniom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom niepedagogicznym, samorządom – polskiej szkole.  Szkoła potrzebuje spokoju, a nie ciągłych zmian. Potrzebuje otwartości, kreatywności, szacunku, bezpieczeństwa … Działajmy wszyscy razem w obronie polskiej szkoły, w obronie godności – np. wspierając naszą Inicjatywę Obywatelską, składając pod nią podpis.

Reformy wprowadzają politycy, a odpowiedzialność ponoszą pracownicy oświaty, samorządy.

Zatem z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, nauczycielom oraz administracji i obsłudze – pracownikom śląskich placówek oświatowych, składam serdeczne życzenia samych dobrych szkolnych dni, spędzonych stacjonarnie, w zdrowiu, w spokoju z niezachwianym poczuciu bezpieczeństwa w każdym aspekcie. Życzę także siły i wytrwałości, aby podejmowany trud był źródłem Waszej satysfakcji, szacunku oraz uznania uczniów, rodziców i członków lokalnej społeczności.

Drodzy Uczniowie

Życzę Wam, aby nadchodzące szkolne miesiące były dla Was ciekawą przygodą przeżywaną w zdrowiu, wśród przyjaciół i wspierających nauczycieli oraz czasem zdobywania z pasją wiedzy i umiejętności.

 

Jadwiga Aleksandra Rezler
Prezes Okręgu Śląskiego
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Logo-akcji-czarny-napis-300x200