Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

ZUS – DZIEŃ OTWARTY dla NAUCZYCIELI

6 maj 2022

Dzień Otwarty dla Nauczycieli
9 maja 2022 r.
15:00 – 18:00

Oddział ZUS w Chorzowie
ul. gen. H. Dąbrowskiego 45 pokój 42

Zakres udzielanych informacji
 Komu przysługują nauczycielskie świadczenia kompensacyjne ?
 Jak ustalana jest wysokość nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych ?
 Jakie dokumenty należy złożyć ?
 Czy można przeliczyć nauczycielskie świadczenia kompensacyjne ?
 Świadczenia kompensacyjne, a dodatkowe zatrudnienie.
 Emerytura powszechna – zasady przyznawania i obliczania.
 Rekompensata z tytułu pracy w szczególnym charakterze – kiedy przysługuje, w jakiej wysokości.

Plakat ZUS