Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

ZNP: Zaprosiliśmy ministra edukacji na spotkanie

26 wrzesień 2022

W nawiązaniu do medialnych wypowiedzi ministra edukacji na temat rozmów ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, zapraszamy Pana Ministra na spotkanie z kierownictwem ZNP we wtorek, 27 września 2022 roku o godz. 9.00 w warszawskiej siedzibie Związku przy ul. Smulikowskiego 6/8.

LIST ZNP

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do Pana medialnych wypowiedzi na temat rozmów ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, zapraszamy Pana Ministra na spotkanie z kierownictwem ZNP w najbliższy wtorek, 27 września 2022 roku o godz. 9.00 w warszawskiej siedzibie Związku przy ul. Smulikowskiego 6/8.

Mamy nadzieję, że znajdzie Pan czas na rozmowę o edukacji z przedstawicielami największego związku zawodowego w oświacie. Podczas spotkania chcemy poruszyć tematy związane z aktualnymi wyzwaniami w oświacie. Na omawianie tych kwestii nie wyrażają zgody przedstawiciele ministerstwa podczas posiedzeń Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że Zespół ds. statusu zawodowego powstał 3 listopada 2016 r. z inicjatywy ówczesnej minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. W specjalnym zarządzeniu wymieniono jego skład i od tego czasu zespołowi negocjacyjnemu ZNP przewodzi wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP