Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

ZNP wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

9 stycznia 2013

21 grudnia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ocenie Związku przepisy ww. ustawy, pozbawiając z dniem 1 stycznia 2014 r. nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych statusu prawnego określonego w ustawie Karta Nauczyciela, naruszają konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa, ochrony interesów w toku, jak i równości wobec prawa.