Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

ZNP do MEN: Przełomu w rozmowach nie było. Domagamy się sprostowania

5 luty 2019

Warszawa, 4 lutego 2019 r.

Pani Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od Ministerstwa Edukacji Narodowej sprostowania treści informacji prasowej z 31 stycznia 2019 r. pt. Przełom w rozmowach z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Mamy dodatkowy ok. 1 mld zł na podwyżki od 1 września 2019 r.

Przebieg rozmów w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 31 stycznia br. w żaden sposób nie uprawnia Ministerstwa Edukacji Narodowej do zawarcia w treści powyższego komunikatu prasowego informacji o przełomie w rozmowach. Prawdą jest, że w tym dniu odbyły się kolejne rozmowy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i reprezentatywnych związków zawodowych. Nie nastąpiło jednak zbliżenie stanowisk w kwestii wysokości wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. W związku z tym nieprawdziwe, a tym samym dezinformujące opinię publiczną, jest stwierdzenie zawarte w komunikacje MEN o przełomie w rozmowach.

Strona rządowa po raz kolejny nie przedstawiła żadnej nowej propozycji wzrostu wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. ponad kwotę ujętą w rozporządzeniu płacowym (tj. od 120 do 166 złotych). Przedstawiła natomiast propozycję przesunięcia wzrostu wynagrodzeń z 1 stycznia 2020 r. na 1 września 2019 r. o 5 proc., bez jakichkolwiek gwarancji zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie państwa.

Związek Nauczycielstwa Polskiego kolejny raz powtórzył swoje żądanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. o 1000 złotych, domagając się jednocześnie rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim. Minister Anna Zalewska nie spełniła postulatu ZNP.

Oznacza to, że rozmowy w Centrum „Dialogu” nie były żadnym przełomem i nie udało się osiągnąć kompromisu, ani też spotkać się, jak mówi Anna Zalewska w tzw. „pół drogi”, co sugeruje Departament Informacji i Promocji MEN w treści informacji prasowej.

W związku z powyższym żądamy sprostowania informacji prasowej MEN.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP