Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Zestawienie powyborcze z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Okręgu Śląskiego ZNP

4 lipiec 2019

Skład Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP – w tym:

Sekretariat ZOŚ ZNP

 1. Jadwiga Aleksandra Rezler – Prezes Okręgu Śląskiego ZNP
 2. Zbigniew Dworecki – Wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP
 3. Jolanta Jaskółka – Wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP
 4. Aneta Mastalerz  – Wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP
 5. Ewa Niedbała – Wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP
 6. Grażyna Hołyś – Warmuz – Sekretarz Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP

 

Pozostali członkowie Prezydium ZOŚ ZNP

 1. Gabriela Herzyk – Pełnomocnik Rejonu Południowego
 2. Wioletta Koźlik – Pełnomocnik Rejonu Północnego
 3. Jan Kraśkiewicz – Pełnomocnik Rejonu Wschodniego
 4. Jerzy Szmajda – Pełnomocnik Rejonu Centralnego
 5. Ilona Witala – Sługa – Pełnomocnik Rejonu Zachodniego
 6. Grażyna Bąba – Przewodnicząca Okręgowej Sekcji PAiO
 7. Alina Michalak – członek Prezydium ZOŚ ZNP
 8. Maria Radziejowska – członek Prezydium ZOŚ ZNP
 9. Gabriela Stańczyk – członek Prezydium ZOŚ ZNP

 

Pozostali członkowie Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP:

 1. Grażyna Cholewa
 2. Marek Fabryczny
 3. Izabela Faksa
 4. Irena Gajdzik
 5. Rafał Gawleta
 6. Katarzyna Hudek
 7. Maria Kańtoch
 8. Mirosław Kirszejnsztejn
 9. Roman Kluba
 10. Ewa Koralewska
 11. Mirosław Kozik
 12. Magdalena Krawczyk
 13. Edyta Książek
 14. Monika Łazowska
 15. Eliza Nagengast
 16. Joanna Nikołajew
 17. Milena Nocoń
 18. Kazimierz Piekarz
 19. Małgorzata Popińska
 20. Grażyna Pydych – Babicka
 21. Aleksandra Rutkowska
 22. Aneta Tyras
 23. Leszek Tyrna
 24. Agata Wrona

W kadencji 2019 – 2024 Okręgowa Komisja Rewizyjna pracować będzie
w 15-osobowym składzie:

 1. Szczotka Stanisława – Przewodnicząca OKR
 2. Baran Halina
 3. Bardzińska Urszula
 4. Buchczyk Gabriela
 5. Chełkowska Jolanta
 6. Chraniuk Piotr
 7. Cisz Bożena
 8. Jurek Dorota
 9. Przybyła Zenon
 10. Redkowska Barbara
 11. Szabatowska Maria
 12. Szczypiór Ewa
 13. Wilińska Małgorzata
 14. Wiśniewski Sławomir
 15. Witek Renata

W kadencji 2019 – 2024 w Zarządzie Głównym ZNP Okręg Śląski będzie reprezentować 9 osób:

 1. Jadwiga Aleksandra Rezler – Prezes Okręgu Śląskiego ZNP
 2. Zbigniew Dworecki
 3. Izabela Faksa
 4. Gabriela Herzyk
 5. Edyta Książek
 6. Aneta Mastalerz
 7. Małgorzata Popińska
 8. Leszek Tyrna
 9. Ilona Witala – Sługa

W kadencji 2019 – 2024 w Głównej Komisji Rewizyjnej Okręg Śląski ZNP będzie reprezentować

 1. Stanisława Szczotka

Ze Śląska na XLII Krajowy Zjazd Delegatów pojedzie 30 Delegatów:

 1. Grażyna Bąba
 2. Grażyna Cholewa
 3. Piotr Chraniuk
 4. Zbigniew Dworecki
 5. Marek Fabryczny
 6. Izabela Faksa
 7. Irena Gajdzik
 8. Gabriela Herzyk
 9. Katarzyna Hudek
 10. Jolanta Jaskółka
 11. Mirosław Kirszensztejn
 12. Roman Kluba
 13. Ewa Koralewska
 14. Wioletta Koźlik
 15. Jan Kraśkiewicz
 16. Edyta Książek
 17. Artur Lisowski
 18. Aneta Mastalerz
 19. Alina Michalak
 20. Joanna Nikołajew
 21. Milena Nocoń
 22. Małgorzata Popińska
 23. Maria Radziejowska
 24. Jadwiga Aleksandra Rezler
 25. Halina Sroka
 26. Gabriela Stańczyk
 27. Stanisława Szczotka
 28. Aneta Tyras
 29. Leszek Tyrna
 30. Ilona Witala – Sługa

zebranie-1547557423