Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Zawiadomienie o szkoleniu SIP i KOP ZOŚ ZNP , Ustroń, 22-24.03.2013 r.

7 marzec 2013

Koleżanki i Koledzy
Prezesi Oddziałów ZNP Okręgu Śląskiego,
Oddziałowi Koordynatorzy SIP,
Członkowie Komisji Ochrony Pracy.

Informujemy, że jak co roku Zarząd Okręgu Śląskiego organizuje w D.W. „Nauczyciel” w Ustroniu-Jaszowcu szkolenie dla Oddziałowych Koordynatorów SIP i Komisji Ochrony Pracy. Szkolenie rozpoczyna się w piątek 22 marca 2013r. o godz. 11.00, a kończy w niedzielę 24 marca 2013r. obiadem ok. godz. 13.00). Zgłoszenia pisemnie lub elektronicznie na adres slok@znp.edu.pl prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2013 r.

Odpłatność 140 zł od uczestnika prosimy wpłacać na konto ZOŚ ZNP.

Nr konta: 56 1500 1445 1214 4007 0852 0000,

z dopiskiem: szkolenie Oddziałowych Koordynatorów SIP oraz nazwiskami uczestników z Waszego Oddziału. Dojazd na koszt oddziałów. Pozostałe koszty pokrywa ZOŚ ZNP.

Zwolnienia z pracy można będzie odebrać w trakcie szkolenia lub wcześniej (po zgłoszeniu w biurze ZOŚ) e-mailem.  Szczegółowy plan szkolenia będzie dostępny na miejscu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu:

– Oddziałowych Koordynatorów SIP,

– Prezesów Oddziałów ZNP lub członków Zarządów mających zorganizować SIP w placówkach oświatowych na terenie działania oddziału.  

Dodatkowych informacji udzielają: przewodniczący Komisji Ochrony Pracy ZOŚ ZNP (odpowiedzialny za koordynowanie działań SIP) kol. Zbigniew Dworecki – tel. kom. 603 094 395, VPN 495, e-mail: dworecki@op.pl lub pracownicy sekretariatu ZOŚ ZNP
tel. 32 253 79 88 VPN 355.

 

Uwaga, nie jest to szkolenie podstawowe dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy.

 

 

                                          Ze związkowymi pozdrowieniami

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Pracy                            Prezes Okręgu Śląskiego ZNP

     (-) Zbigniew Dworecki                                            /-/ Jadwiga Aleksandra Rezler

 

 

 

 


 

Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, podstawa prawna :

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy ( Dz, U. Nr.35,poz.163 z póżn. zm.) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. Nr 55, poz. 234 z póżn. zm.)