Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Zakończenie roku szkolnego 2021-2022

24 czerwiec 2022

pobrany plik (4)

KOLEŻANKI I KOLEDZY !

Kończy się kolejny trudny rok szkolny, pełni obaw i niepewności. Pisał o tym Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w „Liście na zakończenie roku szkolnego”. Nie wiemy, co właściwie czeka nas po wakacjach, co jeszcze wymyśli ministerstwo podczas letnich urlopów nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Oświata wymaga spokoju, stabilizacji, a tego nam wciąż brakuje.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022, u progu wakacji, dziękuję wszystkim tworzącym szkołę za kolejny rok wytężonej pracy.

Dziękuję nauczycielom za pracę pedagogiczną i wychowawczą w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Pracy trudnej, wymagającej poświęcenia i pasji, twórczego podejścia do problemów uczennic i uczniów. Pracy niedocenianej  również pod względem płacowym, co jest powodem wielu odejść z zawodu.

Podziękowania kieruję również do pracowników szkolnej administracji i obsługi, za ich pracę oraz dbałość o sprawne funkcjonowanie szkoły.

Natomiast wszystkim działającym w strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego dziękuję za aktywność na rzecz członków ZNP i całej naszej organizacji. Dziękuję za odważne podejmowanie działań w obronie polskiej publicznej edukacji, w obronie miejsc pracy i poszanowania prawa,
za działania w trosce o godność i właściwy status zawodowy nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, za aktywne wypełnianie zadań statutowych naszego Związku.

Nie wiemy, jakie jeszcze przed nami trudne decyzje i działania, jakie czekają nas wyzwania. Dlatego, mimo wakacji, śledźmy informacje, sprawdzajmy, co nas czeka, w jakiej rzeczywistości oświatowej będziemy pracować i działać w nowym roku szkolnym.

U progu wakacji życzę Wam, Koleżanki  i Koledzy, mimo wszystko, udanego odpoczynku podczas urlopów, nabrania sił i energii do nowych wyzwań.

Życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, wiele uśmiechu i zdrowia.  

Jadwiga Aleksandra Rezler

Prezes Okręgu Śląskiego ZNP

Sway – Zakończenie roku szkolnego 2021-2022 – Sway

2952803_print_2