Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

XVIII DZIEŃ ZWIĄZKOWCA – PAWŁOWICE

20 grudzień 2021

obraz_2021-12-20_094610

Rozmowa z Moniką Klyszcz-Kaczmarek—Prezesem Oddziału ZNP w Pawłowicach.

Koleżanko Prezes, dlaczego zdecydowałaś się na organizację XVIII Dnia Związkowca? Przecież to jest ogromny wysiłek organizacyjny i finansowy. A ile mogłaś otrzymać dotacji?

MKK—Dlaczego się zdecydowałam na organizację Dnia Związkowca połączonego z nadaniem sztandaru? Razem z Zarządem Oddziału chcieliśmy, by nasz Oddział wyraźniej zaistniał w środowisku lokalnym i w życiu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jako Oddział samodzielnie funkcjonujemy około 30 lat. Chcieliśmy mocno zaakcentować swoje istnienie i pracę dla społeczności lokalnej. Uważaliśmy, że mały Oddział też może zorganizować uroczystość rangi okręgowej i pokazać się z dobrej strony. Osobiście od dawna marzyłam o tym, aby mój Oddział miał sztandar, bo dla mnie to ważny symbol łączący dane środowisko. Starania o niego trwały półtora roku. Warto było, bo po uroczystości zapisało się do Związku aż pięć osób. To jest dużo, jak na nasz stosunkowo mały Oddział. Warto nadmienić, że pawłowickie środowisko jest bardzo ambitne, kreatywne i rzetelne. Dlatego pragnęłam pokazać je z tej najlepszej strony. Nieustannie staram się konsolidować moich związkowców, utrzymując stały kontakt zarówno z czynnymi zawodowo nauczycielami, jak i członkami Sekcji Emerytów i Rencistów.

Pytasz o koszty. Subwencja z Okręgu Śląskiego, który był współorganizatorem uroczystości, nie jest taka mała jak ci się wydaje. Nieoceniona była też pomoc i cenne rady Jadwigi Aleksandry Rezler—Prezes Okręgu Śląskiego, Wiceprezes Anety Mastalerz oraz koleżanek Grażyny Cholewy i Aliny Michalak.

Obraz1Działam i pracuję w tym środowisko już ponad 25 lat. Staram się pozyskiwać ludzi, okazywać im szacunek, rozmawiać z nimi. To dało wymierne efekty nie tylko w postaci bezinteresownej pomocy, ale i znacznych upustów cenowych. Bardzo pomógł nam także Franciszek Dziendziel – wójt Gminy Pawłowice, Referat Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Gminy oraz władze samorządowe, udostępniając nam Gminny Ośrodek Kultury, sprzęt, pracowników.

Możesz powiedzieć, kto jest autorem spektaklu?

MKK—Autorką scenariusza i reżyserką jest polonistka Lidia Ponicka-Gosek. To osoba niezwykle utalentowana i pełna pasji. Przygotowanie spektaklu „Nauczyciele na drodze ku wolności” podczas pandemii wymagało ogromu pracy i zaangażowania. Aktorami byli uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach. Do programu artystycznego dołączył też zasłużony dla Gminy Pawłowice Chór Viola, który uświetnił naszą uroczystość występując zupełnie charytatywnie. Myślę, że zawdzięczamy to związkowcom, których kilkoro w nim śpiewa.

Praca nad tą uroczystością uświadomiła mi, że siła Związku jest ogromna, jestem nią wręcz oszołomiona.

Teraz, jeżeli pozwolisz, przedstawię tobie i wszystkim czytelnikom „Ogniskowca” sprawozdanie z naszej uroczystości.

Obraz2XVIII Dzień Związkowca odbył się dnia 23 października 2021 r. w Pawłowicach. Organizatorem był Oddział ZNP w Pawłowicach wraz z Okręgiem Śląskim ZNP. Niezwykle pomocne przy organizacji tej ważnej uroczystości były władze samorządowe Gminy Pawłowice. Wójt Gminy Pawłowice udzielił nam 90% upustu na wynajęcie sali widowiskowej oraz sali bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach, Urząd Gminy podarował 15 pakietów promocyjnych, zadbał też o ściankę i stoisko.
W imprezie brało udział 220 członków ZNP z Oddziałów ZNP Okręgu Śląskiego oraz 31 zaproszonych gości.

Podczas uroczystości wręczono:

– odznaczenia państwowe:

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

Grażyna Hołyś-Warmuz—Siemianowice Śląskie

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

Zyta Czyż—Gorzyce

MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Barbara Załoga—Mikołów

– 40 listów gratulacyjnych w związku z otrzymaniem medali KEN,

– 7 Złotych Odznak ZNP,

– 3 Odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP,

– 3 tytuły „Przyjaciel ZNP”, którymi na wniosek Prezesa Oddziału ZNP w Pawłowicach uhonorowano: Franciszka Dziendziela – wójta Gminy Pawłowice, Jana Figurę – dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach, Grzegorza Paszynę—dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach.

Tytuł Honorowego Prezesa Oddziału przyznany został kol. Marii Tkocz z Wodzisławia Śląskiego. Tytuł Honorowej Przewodniczącej Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów otrzymały: Teresa Kurek—Siemianowice Śląskie, Jadwiga Serzysko-Wodzisław Śląski, Katarzyna Stwora-Żywiec.

Zaproszeni goście zabierali głos, a Prezes Okręgu Śląskiego – kol. Jadwiga Aleksandra Rezler wręczyła nagrody i wyróżnienia aktywnym członkom Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP. W części artystycznej zaproszeni obejrzeli spektakl „Nauczyciele na drodze ku wolności” w reżyserii Lidii Ponickiej-Gosek, w wykonaniu uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach oraz wysłuchali występu Chóru Viola.

Po zamknięciu części oficjalnej, która trwała 180 minut, wszyscy uczestnicy przeszli z sali widowiskowej do sali bankietowej, gdzie zorganizowano poczęstunek.

Po zakończeniu uroczystości  200 sztuk kanapek, które pozostały z poczęstunku, przekazaliśmy do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pielgrzymowicach.

Pozyskaliśmy:

– dotację finansową z Okręgu Śląskiego na organizację uroczystości,

– 90% upustu na wynajęcie sali widowiskowej oraz sali bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach (wynajęcie kosztowałoby ponad 4 tysiące złotych, ale dzięki staraniom otrzymaliśmy od Wójta Gminy Pawłowice wysoki upust),

– bezpłatną pracę dźwiękowca i oświetleniowca oraz dwóch pracowników GOK-u,

– bezpłatne sprzątanie sali widowiskowej i bankietowej,

– bezpłatne wykonanie 7 ozdobnych, ręcznie robionych, zaproszeń dla najważniejszych gości,

– z Urzędu Gminy Pawłowice – stoisko promocyjne z darmowymi materiałami reklamowymi, ściankę,

– z Urzędu Gminy Pawłowice -10 dużych pakietów promocyjnych oraz 15 małych pakietów promocyjnych dla Fundatorów Sztandaru oraz najważniejszych gości,

– bezinteresowną pracę i pomoc osób nie będących członkami Oddziału ZNP oraz Zarządu, Prezesów Ognisk, Komisji Rewizyjnej, członków Ogniska przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach.

 Obraz3

Szanowni Goście naszej uroczystości:

– Grzegorz Gruchlik – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,

– członkowie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,

– członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,

– Jarosław Szczęsny – radny Sejmiku Województwa Śląskiego,

– Franciszek Dziendziel – wójt Gminy Pawłowice,

– Grzegorz Nogły – członek Rady Powiatu Pszczyńskiego,

– Wacław Czerkawski  Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Śląskiego,

– członkowie Prezydium i członkowie Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego,

– dyrektorzy placówek oświatowych: Anna Ganiek – dyrektor ZSP w Pawłowicach, Anna Foks – dyrektor Szkoły Podstawowej w Warszowicach, Magdalena Stuchlik – dyrektor Publicznego Przedszkola w Pielgrzymowicach, Bożena Herman  – dyrektor ZSP w Krzyżowicach, Irena Potaczek – dyrektor Publicznego Przedszkola w Pawłowicach, Grzegorz Paszyna – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach, Andrzej Wowra – dyrektor ZSO w Pawłowicach.

– Mariusz Grygier—dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach,

– Sylwia Wojciechowska – Witkowska – dyrektor Domu Wypoczynkowego „Nauczyciel” w Ustroniu – Jaszowcu oraz wicedyrektor Marek Witkowski,

– członkowie Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Śląskiego oraz Oddziałowych: Komisji Rewizyjnych, Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, Sekcji Emerytów i Rencistów, Klubów Młodego Nauczyciela.

– honorowi i obecni Prezesi Oddziałów i Ognisk,

– pracownicy biura Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego,

– zaproszeni i wyróżnieni goście oraz jubilaci.

Obraz4Zrealizowaliśmy w całości zaplanowany program uroczystości:

godz. 9.30 – 10.00 – przyjazd gości, poczęstunek w sali bankietowej

godz. 10.00 – 13.30 – Część oficjalna:

– spektakl „Nauczyciele na drodze ku wolności” w wykonaniu uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach,

– uroczystość nadania Sztandaru Oddziałowi ZNP w Pawłowicach,

– występ chóru Viola,

-uroczystości XVIII Dnia Związkowca Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego,

– wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych,

– wystąpienia zaproszonych gości,

– poczęstunek w sali bankietowej GOK-u w Pawłowicach.

Media, które gościliśmy:

– Sabina Bartecka – redaktor pisma lokalnego „Racje Gminne” (artykuł w gazecie),

– Andrzej Ochodek z Radia Katowice (wywiad),

– pracownica Wydziału Promocji Urzędu Gminy Pawłowice (artykuł na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice),

– dodatkowo nawiązano kontakt z mediami związkowymi, czyli „Ogniskowcem” oraz „Głosem Nauczycielskim” celem zamieszczenia artykułów o XVIII Dniu Związkowca w Pawłowicach.

Dobro, które wyniknęło z uroczystości XVIII Dnia Związkowca:

– pomoc charytatywna ponieważ przekazaliśmy do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pielgrzymowicach 200 sztuk kanapek, które pozostały z poczęstunku,

– integracja członków Oddziału ZNP w Pawłowicach,

– pozytywne zaistnienie naszego Oddziału w życiu Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz środowiska lokalnego.

obraz_2021-12-20_094610