Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Wyższe pensje nauczycieli. Materiał graficzny ZNP w Głosie!

5 października 2020

Wyższe pensje nauczycieli. Materiał graficzny ZNP w Głosie!

W najnowszym numerze Głosu Nauczycielskiego nr 40-41 z 1-7 października br. została opublikowana wkładka ZNP na temat inicjatyw obywatelskich Związku dotyczących wynagrodzeń nauczycieli – ich wysokości i sposobu wypłacania.

Całość dostępna jest w wydaniu drukowanym oraz elektronicznym (ewydanie.glos.pl) Głosu. Pobierz materiał graficzny i przekaż dalej!

W poprzednim numerze Głosu (nr 39 z 23 września br.) została opublikowana wkładka ZNP na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i roli zakładowej organizacji związkowej we wprowadzaniu PPK w zakładzie pracy.

www.glos.pl