Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe!

28 maja 2020

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe!

Prowadzimy wiele spraw związanych z wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe w czasie kształcenia na odległość. Przygotowaliśmy „Wytyczne dla zarządów oddziałów ZNP dotyczące wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół/placówek”, a także wzory:

– pozwu do sądu o zapłatę wynagrodzenia,

– wniosku do Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP o kontrolę w przedmiocie wynagrodzenia nauczycieli z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych.

Jeżeli ten problem Was dotyczy zgłoście się do swojego oddziału lub ogniska ZNP, abyśmy mogli zadziałać!