Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie”

22 październik 2015

20 X 2015 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy podczas Regionalnego Forum Bibliotekarzy dokonano podsumowania  Wojewódzkiego Konkurs Fotograficznego dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie” pod patronatem pani Jadwigi Aleksandry Rezler Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach.

Konkurs zorganizowany został przez Okręgową Sekcję Bibliotekarską ZNP. Komisja w składzie: dr Dagmara Bubel – przewodnicząca, Barbara Czapska, Małgorzata Kostrzanowska (Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej), Anna Przygódzka (Biblioteki Publicznej im. dr.  W. Biegańskiego w Częstochowie) postanowiła przyznać następujące nagrody:

– I  miejsce pani  Jolanta Wac, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach;

– II miejsce panie Renata Sowada, Izabela Sitek, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie;

–  III  miejsce pani Iwona Tutak, VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie;

– wyróżnienie pani Justyna Górnikowska, Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach.

 

Nagrody, ufundowane przez Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach, wręczyli pani poseł Halina Rozpondek i pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP.

Laureatom gratulujemy , a Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Kolejna edycja w roku przyszłym.

 

XII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie zostało zorganizowane w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych. Jego temat „Kompetencje czytelnicze, czytelnictwo czy czytanie” nawiązywał do tegorocznych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/ 2016 Rok Otwartej Szkoły.

XII Regionalne Forum Bibliotekarzy odbyło się pod patronatem pana Stanisława Fabera Śląskiego Kuratora Oświaty, pana Andrzeja Kwapisza Starosty Częstochowskiego i pana Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy. Patronat medialny sprawowali: „Głos Nauczycielski”. „Poradnik Bibliotekarza” i „Gazeta Częstochowska”.

W konferencji uczestniczyło ok. 60 osób z miasta i regionu.  Spośród zaproszonych gości głos zabrali:  Halina Rozpondek, poseł na Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Zdzisław Wolski, przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Jarosław Marszałek, zastępca prezydenta miasta, Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Grzegorz Sikora, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

 

Zgromadzeni wysłuchali następujących referatów:

– Informacja o programie „Książki naszych marzeń” Magdaleny Dębskiej, naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy;

– Festiwal Bajki Beaty Grzanki, Anny Boraczyńskiej, Irminy Młynarczyk, Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie

– Biblioteka miejscem rozwijania pasji i zainteresowań czytelniczych uczniówAliny Grabnej, Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie

– Podręcznikowo-lekturowy zawrót głowy Renaty Sowady, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej – Curie w Częstochowie.
Podsumowano także  „Wszystko o bibliotece” – konkurs powiatowy na prezentację multimedialną dla uczniów pod patronatem pana Grzegorza Sikory Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie, zorganizowany przez Sekcję Bibliotekarską ZNP w Częstochowie.

Nagrody, ufundowane przez Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie, wręczyli pani Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji UM i pan Grzegorz Sikora, prezes Oddziału.

 

Uczestnicy Forum otrzymali specjalny numer „Biuletynu Sekcji Bibliotekarskiej” zawierającego działania Sekcji, jak również egzemplarze „Głosu Nauczycielskiego”.

Organizatorami konferencji byli: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. Konferencja powstała także                       przy współpracy Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie w Częstochowie,  Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie, Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.


Forum 10 2015 Tydzien Bibliotek konkurs fotograficzny pdf-icon

Forum 10 2015 Tydzien Bibliotek konkurs fotograficzny powerpoint