Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Wniosek ZNP do Prezydenta o spotkanie ws. lex Czarnek

19 styczeń 2022

Warszawa, 18 stycznia 2022 r.

 Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

            Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwość spotkania w sprawie proponowanych przez Ministra Edukacji i Nauki zmian w prawie oświatowym, zawartych w przyjętej przez Sejm RP 13 stycznia 2022 r. ustawie o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustawObecnie ustawa ta procedowana jest w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niektóre z proponowanych rozwiązań burzą fundamenty polskiej edukacji.  Stanowią próbę scentralizowania zarządzania oświatą i powrót do rozwiązań, którym obca była idea samorządności i demokratyzacji życia szkoły. Przesuwają edukację w stronę wzmożonej kontroli, pozbawiając rodziców prawa do decydowania o wychowaniu ich dzieci i ograniczając wspieranie systemu oświaty przez stowarzyszenia i inne organizacje.

Uchwalona przez Sejm ustawa spotkała się z ogromną krytyką i wywołała społeczne protesty.  Negatywnie oceniana jest również przez naszą organizację związkową.

Uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu spotkania w celu przedstawienia przez najliczniej reprezentowany oświatowy związek zawodowy argumentów na rzecz wstrzymania niektórych rozwiązań przyjętych w ww. ustawie.

Liczymy na przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP