Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Wniosek ZNP do Premiera o uchylenie rozporządzeń dot. nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości

19 maj 2022

ZNP ponownie zwraca się do Premiera ws. uchylenia i wycofania z obiegu prawnego rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dot. nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości, zmniejszających wymiar godzin nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego z 3 godzin do jednej godziny tygodniowo.

Warszawa, 19 maja 2022 r.                             

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się ponownie do Pana Premiera  w sprawie uchylenia i wycofania z obiegu prawnego następujących rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki:

Procedura legislacyjna zastosowana przez Ministra Edukacji i Nauki do w/w aktów  nie tylko narusza uchwałę nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (tekst jedn.M.P. z 2016 r. poz. 1006 ze zm.) lecz również ustawę z dnia z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych(tekst jedn.Dz.U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.). Znowelizowane rozporządzenia skutkują krzywdząco tak  merytorycznie dla uczniów i słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej (gdzie zmniejszono wymiar godzin nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego z 3 godzin do jednej godziny tygodniowo), jak i kadrowo dla nauczycieli uczących języka niemieckiego, którzy mają ograniczane etaty lub tracą pracę. Związek wyraża swój niepokój dotyczący realizacji zmian w finansowaniu i realizacji prawa mniejszości niemieckiej , a w szczególności dzieci i młodzieży do nauczania własnego języka i nauki w tym języku.

Poparciem  naszego  stanowiska są prośby o interwencję w tej sprawie  napływające  do naszego związku przez przedstawicieli mniejszości niemieckiej oraz nauczycieli uczących języka niemieckiego uczniów należących do mniejszości niemieckiej.

Pragnę nadmienić, że  Związek odbył spotkania z nauczycielami i przedstawicielami śląskiej i opolskiej mniejszości niemieckiej, jak i parlamentarzystami zainteresowanymi  sprawami nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości w polskich szkołach. Uczestnicy spotkań  jednoznacznie i z wielkim niepokojem stwierdzili, iż zmiany zaproponowane przez Ministra Edukacji i Nauki naruszają przede wszystkim prawa uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych odnośnie wolności zachowania i rozwoju własnego języka, a także obowiązki szkoły publicznej odnośnie umożliwienia uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.

W związku z powyższym Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi jak  w petitum pisma. Nasze wystąpienie do Pana Premiera jest również wspólnym wnioskiem wynikającym ze spotkania z polskimi parlamentarzystami.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP