Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Ustawa „okołobudżetowa” na rok 2020 w Senacie

3 lutego 2020

Skandal………

30 stycznia w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Przedmiotem obrad Komisji była tzw. ustawa okołobudżetowa na rok 2020.

Przedstawiciel ZNP przedstawił stanowisko Związku w kwestii:

  1. podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2020 r.;
  2. wysokości środków przeznaczonych na fundusz nagród i fundusz świadczeń socjalnych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rządowy projekt ustawy „okołobudżetowej” (przyjęty przez Sejm 23 stycznia) obniżył środki finansowe w ww. obszarach. W związku z tym ZNP przekazał do Senatu propozycje poprawek.