Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Trwa wypłacanie zapomóg

9 stycznia 2020

Informujemy, że nadal – w 2020 r. – trwa wypłacanie zapomóg dla najbardziej potrzebujących członków i członkiń ZNP, którzy zwrócili się do Zarządu Głównego ZNP z wnioskiem o wsparcie finansowe.
Wcześniej lokalnie oddziały ZNP udzielały wsparcia finansowego nauczycielom oraz pracownikom szkolnej administracji i obsługi, którzy z powodu udziału w strajku, znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.
Zapomogi w wysokości 500 zł wypłacane są ze środków własnych ZNP.