Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Szybka nowelizacja Karty w Sejmie

14 czerwca 2019

12 czerwca w trybie pozaregulaminowym na połączonych Komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu  Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.

Przedmiotem zmian jest:

– powrót do oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli sprzed nowelizacji Karty Nauczyciela w 2017 r. (postulat ZNP od 2017 r.)

– wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty,

– podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 września do 31 grudnia 2019 r.,

– określenie minimalnej wysokości dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

Przedstawiciel ZNP odniósł się do projektowanych zmian i zaproponował poprawki dotyczące:

Poprawki te zostały przejęte przez posłów opozycji. Niestety, nie uzyskały one większości.

Ponadto przedstawiciel ZNP domagał się ustawowych gwarancji (w postaci zmiany ustawy budżetowej) zabezpieczających środki finansowe na wzrost wynagrodzeń. W przedstawionej nowelizacji takich gwarancji finansowych nie ma