Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Szkolenie 6 – 8 września 2013r. „ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁU ZNP”

29 sierpnia 2013

Kol. Kol.

Prezesi Oddziałów ZNP
– wszyscy –

 Zgodnie z wcześniejszymi informacjami i ustaleniami, zapraszam Koleżanki i Kolegów na wyjazdowe szkolenie Prezesów Oddziałów ZNP z terenu Okręgu Śląskiego ZNP, poświęcone ORGANIZACJI PRACY ODDZIAŁU ZNP.

Odbędzie się ono w dniach 6 – 8 września 2013r. w DW NAUCZYCIEL w Ustroniu Jaszowcu. Początek o godz. 10.15 w piątek – 6.08.2013, zakończenie obiadem w niedzielę 8.08.2013

Tematyka szkolenia obejmuje m. in.:

* Podstawy prawne działalności oddziału

* Dokumenty odzwierciedlające działalność statutową oddziału ZNP:

Koszt szkolenia dla oddziałów wynosi:200 zł – zakwaterowanie w pokoju z łazienką, 175 zł – zakwaterowanie w pokoju z umywalką

Kwotę 200 zł lub 175 zł z tytułu kosztów udziału w szkoleniu prosimy wpłacić do 20 sierpnia 2013 r. na konto Nr 56 1500 1445 1214 4007 0852 0000

z dopiskiem  „Szkolenie Prezesów Oddziałów ZNP”.

Uwaga: o zakwaterowaniu w pokoju z łazienką decyduje kolejność wpłat.               

Przejazd we własnym zakresie na koszt Oddziału ZNP.

Zgłoszenia uczestników na załączonej karcie uczestnika szkolenia prosimy dokonywać elektronicznie na adres [email protected]  lub faxem – nr 32 / 253 79 88.

Zgłaszając należy podać następujące dane uczestnika:

  1. Imię i nazwisko
  2. Oddział ZNP
  3. Telefon komórkowy
  4. Adres e-mail

Tematyka wraz z harmonogramem szkolenia zostanie przesłana po zgłoszeniu oraz opłaceniu  uczestnictwa w szkoleniu.

 

Prezes Okręgu Śląskiego ZNP
 Jadwiga Aleksandra Rezler