Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

„Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” – Konferencja

4 września 2013

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej projekt edukacyjny „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Produktem finalnym projektu jest innowacyjny program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” do przedmiotu ekonomia w praktyce wraz z pakietem dydaktycznym.

W testowaniu i pilotażowym wdrożeniu programu nauczania i materiałów do jego realizacji uczestniczyło 160 szkół i ponad 3500 uczniów z całej Polski.

Na posiedzeniu Krajowej Sieci Tematycznej PO KL w dniu 4 lipca br. produkt finalny został zwalidowany, a tym samym włączony do polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Konferencja odbędzie się 19.09.br. w  Katowicach – szczegóły w załączeniu, towarzyszyć będą jej warsztaty dla nauczycieli, podczas których zaprezentowany zostanie innowacyjny program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” z jego bogatą obudową dydaktyczną.

SZKOŁA PRAKTYCZNEJ EKONOMII – MŁODZIEZOWE MINIPRZETSIĘBIORSTWO

 

 

Małgorzata Sobkowicz

Kierownik projektu

„Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

ul. Kielecka 1/1

02-504 Warszawa

tel. (0 22) 845-08-75  w. 22

fax (0 22) 899-29-86

email: [email protected]

www.junior.org.pl