Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Świadectwo Anny Zalewskiej

19 czerwiec 2019

Świadectwo Anny Zalewskiej

Podobnie jak w latach ubiegłych przygotowaliśmy dla ministra edukacji „świadectwo” na zakończenie roku.

Wymieniamy sześć “obowiązkowych zajęć” i opisujemy (nie)szczególne osiągnięcia Anny Zalewskiej, która sprawowała ten urząd w latach 2015 – 2019.

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Wyniki klasyfikacji rocznej

Zachowanie: naganne

Obowiązkowe zajęcia:

Reformowanie systemu oświaty – niedostateczny

Wzrost nakładów na edukację – niedostateczny

Dialog ze środowiskiem oświaty – niedostateczny

Odchudzenie podstaw programowych – niedostateczny

Wyrównywanie szans edukacyjnych – niedostateczny

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty – niedostateczny

(Nie)szczególne osiągnięcia Anny Zalewskiej

Jako minister edukacji w latach 2015 – 2019 wprowadziła nieprzemyślaną i kosztowną reformę wbrew opinii ekspertów i dużej części opinii publicznej. Wbrew ogólnoświatowej tendencji, skróciła kształcenie ogólne o rok.

Likwidując gimnazja spowodowała chaos organizacyjny i kadrowy w szkołach. Efektem tego są: przepełnione klasy, nauka na dwie lub trzy zmiany, „podwójny rocznik” w szkołach ponadpodstawowych w 2019 roku, wędrujący nauczyciele.

Odebrała nauczycielom część autonomii, wiele dodatków do pensji oraz uprawnień socjalnych. Wprowadziła niekorzystny system awansu i oceny pracy nauczycieli, z którego rząd wycofał się po roku. Ignorowała uwagi rodziców i nauczycieli. Brak rzeczywistego dialogu z jej strony doprowadził do największego strajku w oświacie, w którym uczestniczyło ponad pół miliona nauczycieli i pracowników oświaty.

Odsunięta od prowadzenia rozmów z nauczycielami w czasie strajku w oświacie.

Nagrodzona „jedynką” na liście kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

Wbrew obietnicom, nie dokończyła swojej reformy. Wybrała pensję w euro i pracę z daleka od polskich szkół.

Nauczyciele i Wychowawcy

PLIK str. 1

PLIK str. 2