Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Stanowisko ZG ZNP wobec przejawów nietolerancji i nienawiści w sferze publicznej

25 czerwca 2020

Stanowisko ZG ZNP wobec przejawów nietolerancji i nienawiści w sferze publicznej

Stanowisko Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku wobec przejawów nietolerancji i nienawiści w sferze publicznej

Uczymy w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

„Gdy ludzie dowiedzieli się, że byłem w Auschwitz, zapytali, czy TO może się wydarzyć gdzie indziej. Odpowiedziałem: może być u was. Jeśli łamie się prawa obywatelskie, jeżeli likwiduje się prawa mniejszości” – mówił nie tak dawno Marian Turski podczas tegorocznej uroczystości 75-lecia wyzwolenia Auschwitz. Dziś – po wypowiedziach polityków na temat tego, kto jest, a kto nie jest człowiekiem – jego słowa brzmią jeszcze mocniej.

„Nie bądźcie obojętni, gdy widzicie kłamstwa historyczne.

Nie bądźcie obojętni, gdy widzicie, że przeszłość jest naciągana do potrzeb aktualnej polityki. Gdy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana.

Istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale prawa mniejszości muszą być chronione. Nie bądźcie obojętni, gdy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne” – mówił Marian Turski.

Wszyscy jesteśmy ludźmi i zasługujemy na szacunek. Tego szacunku uczymy w szkołach i przedszkolach, gdyż zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe z 2016 roku:

• „szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”,

• a nauczyciele „w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia”.

Wszelkie ataki na nauczycieli, sprowadzające się do tego, jakoby uczyli ideologii, uważamy za oburzające i znieważające naszą grupę zawodową. Nauczyciele są profesjonalistami, a w swojej pracy kierują się dobrem uczniów. Przypominamy, że szkoły są apolityczne, a program nauczania wynika z obowiązującej podstawy programowej.