Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Stanowisko Prezydium ZG ZNP wobec kandydatury Przemysława Czarnka

7 października 2020

Stanowisko Prezydium ZG ZNP wobec kandydatury Przemysława Czarnka

Załącznik do uchwały nr 28/2020Prezydium ZG ZNP z dnia 5 października 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Prezydium ZG ZNP wobec kandydatury Przemysława Czarnka na stanowisko ministra edukacji i nauki

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego wobec kandydatury Przemysława Czarnka na stanowisko ministra edukacji i nauki

Związek Nauczycielstwa Polskiego z niepokojem przyjmuje zapowiedź nominacji posła Przemysława Czarnka (PiS) na ministra edukacji i nauki z uwagi na jego dotychczasowe wypowiedzi.

Uważamy, że wypowiedzi podważające prawa człowieka i godzące w ludzką godność nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej, a już na pewno nie powinny być głoszone przez urzędnika i kandydata na ministra odpowiedzialnego za kształcenie uczniów i studentów.

Domagamy się od posła Przemysława Czarnka – absolwenta i profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczelni noszącej imię Jana Pawła II – poszanowania wszystkich ludzi, a także działania zgodnego z nauką Patrona tej uczelni.

Nauczyciele na każdym stopniu edukacji i nauki – zrzeszeni w ZNP – oczekują od nowego ministra skupienia się na istotnych obszarach związanych z kształceniem na każdym poziomie.

Edukacja potrzebuje przemyślanych decyzji i działań wolnych od polityki i ideologii. Szkoły potrzebują spokoju, ponieważ od czterech lat oświata poddawana jest nieprzemyślanym reformom, dewastującym system (zlikwidowano gimnazja, zmieniono podstawę programową). W wyniku reformy Anny Zalewskiej pojawiły się nowe problemy: chaos, przeładowane programy nauczania, nauka na dwie zmiany, braki kadrowe, pauperyzacja zawodu nauczyciela, zmniejszające się relatywnie nakłady na oświatę i edukację.

Dlatego oczekujemy, że nowy minister edukacji i nauki zajmie się rozwiązywaniem palących problemów, czyli:

  1. zwiększeniem nakładów na oświatę i naukę
  2. poprawą warunków kształcenia wpływającymi na jakość edukacji
  3. wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  4. podniesieniem płac nauczycieli jako elementu budowania prestiżu zawodowego
  5. zapewnieniem bezpieczeństwa w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz na uczelniach w związku z pandemią
  6. prowadzeniem otwartego dialogu społecznego ze wszystkim uczestnikami życia szkolnego i uniwersyteckiego.

Za Prezydium ZG ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP