Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Spotkanie ZNP i FZZ (Solidarność nie przyszła)

17 listopada 2021

16 listopada odbyło się spotkanie oświatowych związków zawodowych biorących udział w negocjacjach z MEiN. Przedstawiciele ZNP i FZZ (bez oświatowej Solidarności, która nie pojawiła się) rozmawiali o wspólnej strategii i planie działań po telewizyjnym odwołaniu negocjacji przez ministra.

Było to kolejne spotkanie po podpisaniu 13 października br. – przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, WZZ „Forum – Oświata” i Związku Nauczycielstwa Polskiego – stanowiska mówiącego o:

W spotkaniu 16 listopada wzięli udział przedstawiciele ZNP i FZZ. Oświatowa Solidarność – mimo zaproszenia – nie pojawiła się na wspólnym spotkaniu związków zawodowych.

Natomiast wczoraj, 15 listopada przedstawiciele Solidarności wzięli udział w spotkaniu nt. wynagrodzeń nauczycieli z Prezydentem, Premierem oraz szefem MEiN. Minister Przemysław Czarnek wieczorem w wywiadzie telewizyjnym odwołał zaplanowane wcześniej ze wszystkimi związkami zawodowymi negocjacje w czwartek, 18 listopada.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował także dzisiaj (16.11) pilny wniosek do MEiN o przedstawienie harmonogramu dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty i wyjaśnienie sprawy zaplanowanych wcześniej negocjacji w dniu 18.11.2021.

Ponadto, w pilnym trybie żądamy udzielenia jednoznacznej odpowiedzi – czy  Minister Edukacji i Nauki zamierza wywiązać się ze złożonej deklaracji dotyczącej ustalenia terminu spotkania trzech central związkowych z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie realizacji podstawowego postulatu wszystkich związków zawodowych uczestniczących w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty? Przypominamy, że postulat ten dotyczy systemu wynagradzania nauczycieli powiązanego ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.